Referat
Klima- og Miljøudvalget tirsdag den 5. september 2017 kl. 19:15

Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Sagsfremstilling

I henhold til Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse §22 vælger Klima- og Miljøudvalget selv deres formand for perioden 6. september 2017 - 31. december 2017.


Valgt blev:

 

Bayram Yüksel

Parti:

A

 

Beslutning

Valg af formand blev Bayram Yüksel (A)

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Valg af formand blev Bayram Yüksel (A)

 

Sagsfremstilling

Valg af næstformand for Klima- og Miljøudvalget for perioden 6. september 2017 - 31. december 2017 i henhold til styrelsesvedtægtens §17.


Valgt blev:

 

 Erkan Yapici

Parti:

A

 

Beslutning

Valg af næstformand blev Erkan Yapici (A)

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Valg af næstformand blev Erkan Yapici (A)