Referat
Kultur- og Fritidsudvalget mandag den 16. februar 2015 kl. 17:00

Mødelokale 2A, Bad Salzungen, Rådhuset Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Sagsfremstilling

 1. Arbejdstilsynet har fremsendt grøn smiley vedr. Ishøj Kultur Café
  rapporten er vedhæftet dagsorden.

 

 1. Beredskabsstyrelsens Projekt Østbørn vil i 2015 foregå i perioden 29. juni - 12. juli  på Vejlebroskolen.

 

 1. Finalekoncert i ØresundsSolist 2015 afholdes søndag den 15. marts 2015 på Ishøj Kulturskole, Vejledalen 9, 2635 Ishøj. Kultur og Fritidsudvalget medlemmer er inviteret til af overvære finalekoncerten og prisuddelingerne.
  Øresunds Solist prisvindere medvirker ved koncert i Tivoli Koncertsal den 4. juli 2015.
  Øresunds Solist markerer sig gang på gang som særdeles vigtig junior musikkonkurrence. Bl.a. er 4 ud af de 6 modtagere af vinterens Gade Legater modtagere af Øresunds Solist priser.
  Den unge modtager af årets P2 musikpris er også modtager af pris i Øresunds Solist.
  Endvidere får Øresunds Solist synlighed i forbindelse med Nævnte øvrige musikpriser.

 

 1. Programmet for Vinterferieaktiviteterne 2015 er udsendt.
  Programmet uddeles på mødet.

 

 1. Kulturministeriet har udsendt invitation til Kulturpolitisk Topmøde 2015, fredag den 6. marts 2015 i Skråen i Nordkraft, Kjellerups Torv 5, 9000 Aalborg.
  Invitationen vedhæftes dagsordenen.

 

 1. Ishøj Kulturskole har fremsendt afrapportering til Ministeriet for Børn og Undervisning for projektet "Verden synger" (Tværkulturel korsang i Folkeskolen). Der er udarbejdet en IT-portal hvor der er indspillede børnesange, noder, tekster og lærermateriale fra Danmark og andre etniske lande.
  Afrapporteringen ved hæftes.
 2. Som afslutning på temaåret Ung i Ishøj afholdes et arrangement - Ishøj Ungebyråd. Arrangementet afholdes den 26. februar 2015 på Ishøj Rådhus.
  Invitationen og program for dagen vedhæftes dagsordenen.
   
 3. Indledende materiale om Golden Days temaerne for 2015 (uge 37 og 38).
  Kulturarv. Den kanoniserede kulturarv sættes op imod den ikke-kanoniserede kulturarv.
  Materiale vedhæftes dagsordenen.

 

 1. Takkemail fra Vestegnens Strygere for tilskud til Nytårskoncert, samt billeder fra koncerten.
  Mailen og billeder vedhæftes dagsordenen.

 

 1. Vestegnens Talentforum har modtaget tilsagn om tilskud fra Kulturstyrelsen til talentudvikling. Tilskud udgør 250.000 kr. til kalenderåret 2015, der deles mellem musikskolerne i Vestegns samarbejdet: Hvidovre, Brøndby, Vallensbæk, Ishøj, Glostrup, Tåstrup, Albertslund.
  Tilsagnsbrev vedhæftes dagsorden.

 

 1. Ishøj Kulturskole Blæserprojekt Vejlebroskolen præsenteres på Danmarks Læringsfestival, arrangeret af Undervisningsministeriet og Centret for undervisningsmidler, Bella Centret. Arrangementet foregår den 3. marts 2015. Ishøjs deltagelse i programmet tjener til at illustrere samarbejdet mellem folkeskole - musikskole i forbindelse med de nye bestemmelser i folkeskolen.

 

 1. Ishøj Kulturskole MGK har gennemført brugerundersøgelse i december 2015 - januar 2015.
  Resultat vedhæftes dagsorden.
  Tilmelding til MGK optagelsesprøver er afsluttet den 1. februar 2015. Prøverne finder sted i marts - april og det samlede resultat forventes ca. 1. maj.
  I lighed med tidligere år afholdes fælles optagelsesprøve for MGK i Ishøj, København, Frederiksberg og Helsingør.
  På landsplan er der tilmeldt ca. 750 ansøgere, heraf ca. 275 i Hovedstadsområdet.

 

 1.  De årlige Musikskoledage i Tivoli afholdes den 2.-3- maj 2015. Ishøj Kulturskole deltager med 4 musikgrupper, bl.a. stort orkester med blandet besætning og kor, der opfører "Den kloge lille skrædder", komponeret til lejligheden af komponisten Kasper Rofelt, som også er lærer med Kulturskolen. Denne koncert foregår den 3. maj kl. 20 i H.C:Andersen Salen.

 

 1. Ishøj Kulturskole er vært ved sommerens Danse Ballade, den 29. juni - 3. juli. Der samarbejdes med flere kommuner og ved den fælles afsluttende dag afholdes stor danseforestilling med alle medvirkende elever i Ishøj Kultur Café.
  Iøvrigt arrangerer Kulturskolen stort dansearrangement ved Dansens Dag den 29. april. Arrangementet foregår i samarbejde med flere klasser fra kommunens skoler.

Beslutning

Ad5: Henrik Olsen ønsker at deltage i mødet.
KF tilmelder. 

Ad 15: Kultur og Fritidscentret kan oplyse, at Jobcentret har henvist 3 personer til nyttejob i Ishøj Svømmehal siden ordningens start 5. januar 2015. En person er startet 2. februar og to personer afventer start på grund af manglende børneattest., men forventer at starte indenfor en uge.

Bilag

Resume

Ishøj Kommune deltager i forbindelse med KMØ i projektet "Sæt kulturen i spil"

Sagsfremstilling

Sekretariatet for KMØ har samlet alle deltagerkommunernes erfaringer for 2014 i en samlet rapport.

Rapporten vedhæftes dagsordenen. 

Ishøj Kommune har bidraget til udarbejdelse af rapporten med erfaringerne fra projektet "Steder i Ishøj - Steder i mig" og samarbejdet mellem kulturinstituioner og kulturkonsulenter i netværket.

 

Indstilling

 

statusrapporten tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning 

Bilag

Resume

Bestyrelsen for Vestegnens Kulturinvesteringsråd har den 27. januar 2015 afholdt møde, hvor der blev truffet principielle beslutninger for rådets aktiviteter.Bestyrelsesreferatet vedhæftes dagsordenen

Sagsfremstilling

Projektet med kulturlaboratorier i samarbejde med INCIVIDA (Aalborg Universitet) stopper i regi af Kulturinvesterinsrådet. Projektet forventes fortsat at søge EU-fonde om midler og de enkelte kommuner vil i løbet af 2015 blive tilbudt deltagelse i projektet..Projektlederen fratræder sin stilling.

Bestyrelsen besluttede, at der fortsat bakkes fuldt op blandt medlemskommunerne til afholdelse af Vestegnens Kulturuge i uge 37 hvert år. Glostrup Kommune har dog meddelt, at kommunen udtræder ved udgangen af 2015.

Hvidovre Kommune har sekretariatsfunktonen og har nu også fået tildelt koordinatorfunktionen for Vestegnens Festuge.

Det er endvidere drøftet, at der skal lægges vægt på tværkommunal samarbejde på kulturinstitutionsniveau. Her er peget på biblioteksområde, musikskoleområdet og på Lokalhistoriske arkiver om muligt allerede fra 2015.

 

Indstilling

 

sagen tages til efterretning og at de kommunale kulturelle institutioner indgår i det tværkommunale samarbejde. Samarbejdet sker med udgangspunkt indenfor kulturinstitutionernes eksisterende økonomiske rammer.

Beslutning

Til efterretning 

Bilag