Referat
Kultur- og Fritidsudvalget mandag den 19. marts 2018 kl. 16:30

Mødelokale 2E / Trzebinia, etage 2, Rådhuset Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Sagsfremstilling

 1. Kulturen i Ishøj 2018
  Pjece uddeles på mødet
 2. Jazz på Bredekærgård 2018
  Pjece vedlagt dagsorden
 3. Ishøj Kultur Café Musikteater efterår 2018
  Pjece vedlagt dagsorden
 4. Spinning for teenagere FitTeen for overvægtige børn og unge i Ishøj
  Pjece vedlagt dagsorden
 5. Ishøj Svømmehal 40 års jubilæum
  Pjecen er uddelt
 6. Girafklubben: Ny procedure for medlemsskab
  I forbindelse med den nye dataforordning er Ishøj Kulturcafé og Ishøj Bibliotek igang med at revidere procedurer for medlemsskab og medlemsfortegnelser. I girafklubben har et medlemsskab tidligere løbet fra indmeldelse og helt frem til en evt. aktiv udmeldelse. Dermed har der ikke været en løbende sikring af at barnet fortsat ønskede at være medlem og der kan i princippet have figureret medlemmer som ikke har deltaget ved arrangementer i mange år. Fremover vil der være et oprettelsesgebyr for nye medlemmer på 50 kr., for hvilket de kan komme gratis ind til alle girafklubbens forestillinger og til reduceret pris til en række andre børneaktiviteter. Ved nyoprettelse får barnet desuden en bamse. Fornyelse af medlemsskabet vil fremover kunne ske årligt og koster 25 kr. Der udstedes et nyt kort hvert år til medlemmerne. Gebyret dækker omkostningerne til dette. Der vil i forbindelse med skiftet samtidig blive gjort en ekstra indsats ift. at øge klubfornemmelsen for girafklubbens medlemmer bl.a. ved indførelses af et nyt nyhedsbrev til alle medlemmer og sms-service med reminder om næste teaterforestilling.
 • Ishøj Kulturcafé: Åbningstider i ferien
  Ishøj Kulturcafé har særlige åbningstider i ferier. Ferieperioderne er lagt så de i videst muligt omfang følger svømmehallens ferieperioder, dog undtaget efterårsferien og vinterferien hvor kulturcaféen har et stort antal daglige gæster pga. centerets feriebilletter. Derudover er julens åbningstider også anderledes end svømmehallen da det tilstræbes at holde biografen som er premierebiograf åben størstedelen af året.

  Åbningstider i ferieperioder;
  13.30-20*

  *ferieperioder
 • Påskeferien: 25. marts til og med 2. april.
 • 1. maj.
 • 12. maj: St. Bededag
 • 25. og 26: Maj: Kr. Himmelfart
 • 1. juni-15. august: Sommeråbningstider
 • 20. december - 2. januar: Juleåbningstider


Lukkedage: 24. og 31. december, samt 1. januar.

Ferieåbningstiden svarer til åbningstider i weekender og sikrer at alle biografens forestillinger gennemføres til sædvanlig tid (kl. 14 -16 og 19). Det vurderes at gernerne for brugerne er reduceret mest muligt, da det kun er få gæster der besøger huset inden kl. 13. Kulturcaféen er i øjeblikket igang med at kortlægge besøgtallene i formiddagstimerne fra februar til april. Formålet er at se på hvordan kulturcaféen bedst bruger husets resourcer til mest mulig glæde for borgerne. Analysen vil fremlægges for det politiske udvalg før sommerferien.

 1. Forårsfest på Bredekærgård den 14. april kl. 10-15
  Der afholdes Forårsfest på Bredekærgård for hele familien under temaet "vildt", og her vil være en masse gode oplevelser for alle aldre. En ny fast aktivitet i Bredekærgårds formidlingsbaner åbner, som kaldes "Jorden er Giftig". Den formidler affald og affaldets betydning for naturen og mennesker.
  Program uddeles på mødet.
 2. Vandkulturbåden "Havfruen", bliver bugseret til Stege Skibsværft den 2. juni 2018 til renovering.
  Notat er vedlagt dagsorden
 3. Jump4fun - træning til dig  er idræt for overvægtige eller sårbare børn og unge
  Pjece er vedlagt dagsorden.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Resume

Som et resultat af den struktur, der ligger i Ishøjblomsten har Ishøj Byråd den 7. marts 2017 truffet beslutning om, at kommunens politiske styredokumenter revideres og samles i seks hovedpolitikker. Medborgerpolitikken vil udgøre en af de seks politikker, og fremlægges i denne sag.

Forslaget til Ishøj Kommunes Medborgerpolitik er udarbejdet med baggrund i to arrangmenter: et borgermøde og en workshop for medarbejdere. Til arrangementerne var der ca. 50 og ca. 80 deltagere.

På mødet i Kultur og Fritidsudvalget den 15. januar 2018 fik udvalget forelagt råudkastet til den reviderede medborgerpolitik. Udvalget havde enkelte justeringer til forslaget, som er indskrevet i denne version.

Sagsfremstilling

Der er siden udvalgsbehandlingen i januar udarbejdet et fælles forord til de seks hovedpolitikker, som er indskrevet i politikken. Forslaget til medborgerpolitikken er vedhæftet dagsordenen.

Medborgerpolikken vil blive behandlet i alle stående udvalg sammen med de fem øvrige hovedpolitikker i juni 2018. Kommunens seks nye hovedpolitikker bliver behandlet samlet på byrådets møde den 26. juni 2018.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget indstiller, at Ishøj Kommunes Medborgerpolitik sendes i høring med de på mødet foretagne rettelser.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Som et resultat af den struktur, der ligger i Ishøjblomsten har Ishøj Byråd den 7. marts 2017 truffet beslutning om, at kommunens politiske styredokumenter revideres og samles i seks hovedpolitikker. Kulturpolitikken vil udgøre en af de seks politikker, og fremlægges i denne sag.

Forslaget til Ishøj Kommunes Kulturpolitik er udarbejdet med baggrund i tre workshops, med deltagelse af hhv. politikere og bestyrelser, foreninger og borgere samt medarbejdere, til arrangementerne var der ca. ialt 150 deltagere.

På mødet i Kultur og Fritidsudvalget den 15. januar 2018 fik udvalget forelagt råudkastet til den reviderede Kulturpolitik. Udvalget havde enkelte justeringer til forslaget, som er indskrevet i denne version.
 

Sagsfremstilling

Der er siden udvalgsbehandlingen i januar udarbejdet et fælles forord til de seks hovedpolitikker, som er indskrevet i politikken. Forslaget til Kulturpolitikken er vedhæftet dagsordenen.

Kulturpolikken vil blive behandlet i alle stående udvalg sammen med de fem øvrige hovedpolitikker i juni 2018. Kommunens seks nye hovedpolitikker bliver behandlet samlet på byrådets møde den 26. juni 2018.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget indstiller, at Ishøj Kommunes Kulturpolitik sendes i høring med de på mødet foretagne rettelser.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag