Referat
Kultur- og Fritidsudvalget mandag den 19. maj 2014 kl. 18:00

Mødelokale 2A / Bad Salzungen, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Sagsfremstilling

 1. Kultur og Fritidscentret har siden 2010 afvist en række regninger fra Roskilde kommune for mellemkommunal betaling. Det handler om regninger for 2 Ishøj borgeres deltagelse i specialundervisning på skoler i Roskilde. Der er tale om specialundervisning i så massivt et omfang, at vi har meddelt Roskilde kommune, at vi ikke mener her er tale om Folkeoplysende voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven, men om et beskæftigelsestilbud under Serviceloven. P.t. er der et udestående til Roskilde kommune på 207.064,05 kr., som vi har afvist at betale.
 2. Vestkommunernes Idrætsklinik fremsender følgende materiale:
  Besøgsstatistik 2013
  Skadesstatistik 2013
  Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde i Vestkommunernes Idrætsklinik, Formandens beretning og Bestyrelsesoversigt
  Regnskab 2013 samt Budgetforslag 2015.
  Materiale vedhæftes dagsordenen.

                 

Beslutning

 Pkt. 1 og 2 Til efterretning

             

Bilag

Resume

Kultur og Fritidscentret fremlægger forslag til justering af kriterierne for booking af Foreningshuset Strandvangen 54, hus A, B og C.               

Sagsfremstilling

Forslaget betyder, at man som tilskudsberettiget forening i Ishøj kan få status som fast bruger af Hus C. Foreningen kan herefter for et år ad gang booke huset op til tre gange om ugen. Med de nuværende kriterier kan Hus C kun bookes til enkeltarrangementer.
 
Kriterierne for booking af Hus A og B er uændrede. Ishøj Marineforening og Ishøj Revyforening er godkendte som primære brugere af de to huse med mulighed for at booke faste tider for et år ad gangen.
 
Hvert år i oktober udarbejdes der en årsplan for de primære/faste brugere af de tre huse gældende for perioden januar - december.
Når årsplanen er udarbejdet, kan alle foreninger i kommunen inklusive grundejerforeninger booke ledige tider enkeltarrangementer.
 
Hus C benyttes kun ca. 20 gange i løbet af et år. Det er baggrunden for forslaget om at ændre kriterierne for booking af huset.
 
Forslag til kriterier for booking af Strandvangen 54 er vedhæftet dagsordenen.
 
Folkeoplysningsudvalget vedtog at godkende forslaget til nye kriterier for booking af Foreningshuset Strandvangen 54.                     

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget indstiller, at Folkeoplysningsudvalgets indstilling følges.           

Beslutning

Tiltrådt    

Bilag