Referat
Kultur- og Fritidsudvalget mandag den 20. november 2017 kl. 16:30

Mødelokale 2E, Trzebinia, Rådhuset Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Medborger- og Demokratiforum har den 16. august 2017 afviklet en fremtidsworkshop for Medborger- og Demokratiforums fremtidige virke. Udgangspunktet for workshoppen var en fælles dialog for, hvad Medborger- og Demokratiforum skal beskæftige sig med i den kommende periode 2018-2021. Medborger- og Demokratiforum vedtog på mødet den 1. november at fremsende notat om fremtidens Medborger- og Demokratiforum til Byrådet.

Sagsfremstilling

Medborger- og Demokratiforum har på fremtidsworkshop drøftet mulige arbejdsområder og fokuspunkter for Medborger- og Demokratiforums arbejde i fremtiden. Medborger- og Demokratiforum har efter afvikling af fremtidsworkshop udarbejdet notat, hvor drøftelserne for debatten er samlet. Notatet indeholder områder, hvor der er oplistet opmærksomhedspunkter i forhold til Medborger- og Demokratiforums fremtidige virke.

Medborger- og Demokratiforum fremsender følgende anbefalinger til Medborger og Demokratiforums arbejde for perioden 2018-2021: 

  • Der foretages navneændring til Medborgerforum
  • Der sker en udvidelse af Medborger- og Demokratiforums repræsentation med medlemmer fra følgende områder: Foreningsunionen, Fælleselevrådet, Erhvervsforeningen, Udsatterådet og Handicaprådet.
  • Der udarbejdes en kommunikationsstrategi
  • Medborger- og Demokratiforum anvendes i højere grad til debat- og informationsaktiviteter for den samlede kommune, især i samskabelsesmuligheder og aktiviteter mellem kommune og borgere
  • Medborger- og Demokratiforum varetager projektet "Hjælp din nabo", der er en del af budgetforliget 2018.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget indstiller, at anbefalingerne fra Medborger- og Demokratiforrum vedtages

Beslutning

Tiltrådt

Bilag