Dagsorden
Kulturskolebestyrelsen torsdag den 9. september 2021 kl. 18:00

Kulturskolen

Sagsfremstilling


 1. Kulturskolelederen orienterer om læreransættelserne i den nye sæson og forhold i forbindelse med ansættelserne i Ishøj Kulturskole.
 2. Antallet af tilmeldte på kulturskolen ser rimeligt ud. Der er dog udfordringer med elevtilmeldinger på enkelte instrumenter. Der vil i slutningen af august og starten af september være agitation på skolerne, i Sfo’er, annoncer i lokalavisen, på facebook og lokalt. Liste med antal af tilmeldte i kulturskolen er vedhæftet som bilag.
 3. Som noget nyt i denne sæson er der aftalt samarbejde med sfo’en på Ishøj Skole om kor for 1.- 3. klasses elever. Udover en lærer fra kulturskolen deltager sfo’en med en pædagog i undervisningen. Kulturskolen fortsætter med celloundervisning på Ishøj skole. På Vibeholmskolen tilbydes der fortsat band for 3. og 4. klasses elever, på Gildbroskolen tilbydes der også fortsat band og som noget nyt blæserkarrusel med saxofon, tværfløjte og messing. Der er planlagt én dramaworkshop for børn i december. Derudover er der også planlagt tre workshops for familier med billedkunst i løbet af sæsonen og i vinterferien tilbydes et tværfagligt projekt med dans, sang og drama. Der tilbydes to nye holde for voksne: "Latinamerikansk dans" og "Støv dit instrument af" - et orkester for voksne, der har spillet engang og har lyst til at komme i gang igen eller voksne, der allerede spiller lidt.
 4. Kulturskolen har indgået aftaler med folkeskolerne om følgende samarbejder:
 • Strandgaardskolen: Strygerprojekt for 3. årgang
 • Ishøj Skole: Bandprojekt for 5. klasse og danseforløb for 9. klasser
 • Gildbroskolen: Strygerprojekt for to 3. klasser og musikproduktion for én 8. klasse
 • Vibeholmskolen: Bandprojekt for tre 5. klasser
 • Vejlebroskolen: Blæserprojekt for to 4. klasser
 • Alle 2. klasser i Ishøj modtager undervisning af kulturskolen gennem workshoppen - små komponister
  Der er fortsat kompagnonundervisning i alle 0. klasser, 2. klasserne inviteres til orkesterdag, 3. klasserne til dansedag og 4. klasserne til kordag.
 1. Den 19. september, i Vestegnens Kulturuge, har kulturskolen i samarbejde med Kulturium og Bredekærgaard et fællesarrangement med gåtur, sang, koncert og historiefortælling. Kulturskolens del hedder "Sing-a-Thon". Der foregår lignende arrangementer i de andre kommuner i VKIR samarbejdet. Derudover arrangerer kulturskolen den 11. september billedkunst-workshop for familier.
 2. Kulturskolen tilbød i år dans og drama som sommerferieaktiviteter. Dans blev tilbudt med to forskellige hold henholdsvis for 6-10 årige og 10-14. Drama blev tilbudt for 10-14 år. Der var god tilslutning til alle tilbud. Holdene blev afsluttet med forestillinger for familie.
 3. I samarbejde med folkeskolerne og Levende Musik i Skolerne er skolekoncerter for skoleåret 2021/22 fast lagt. Skolekoncerter står i aktivitetskalenderen.
 4. Kulturskolen påtænker i samarbejde med Brøndby Musikskole og Glostrup Musikskole at ansøge Kulturstyrelsen om støtte til projekt om "udvikling af langtidsholdbare modeller af forudsætningsfrie og demokratiske undervisningsaktiviteter, som kan give nye målgrupper adgang til musikudfoldelse". Musikskolerne ønsker at afprøve alternative/nye undervisningsformer med udgangspunkt i skabende praksis. Eleverne vil med musikteknologi blive introduceret til musikalske grundbegreber, instrumenter og selv skabe deres egen musik.
 5. Kulturskolen deltager i Kulturmetropolregi i et projekt om sundhed og kultur. Der vil i efteråret over 7 uger på kulturskolen blive afholdt et forløb med billedkunst for sårbare.
 6. Kulturskolen deltager i møder i Kulturmetropolen vedr. musikindsatsen for den kommende periode. Det forventes, at der igangsættes et nyt ”Urban grrl” projekt, som har til formål at fremme unge kvinders deltagelse i musikbranchen. – Ishøj Kulturskole var tidligere initiativtager til projekt i samarbejde med Musikmetrolen. Projektet kører på tværs af kommuner og blev i Ishøj stærkt faciliteret af Ungdomsskolen.
 7. Kulturskolens billedkunstelever skal stå for årets julekort til Ishøj Kommunes medarbejdere. I september vil der være en konkurrence, hvorfra der vil blive udtrukket en vinder. Kulturskolens billedkunstlærer er tovholder på projektet.
 8. Opdateret aktivitetskalender er vedhæftet som bilag.
 9. Statistik til staten skal fremover indberettes på en ny måde. Alle aktiviteter herunder samarbejder med folkeskole og institutioner skal fremover registreres. Det forventes at være et større arbejde, men også at det vil give et mere nuanceret billede af musikskolernes aktiviteter.
 10. Kulturskolens administration flyttes over i undervisningsbygningen. Ombygning af undervisningslokale til kontor påbegyndes i uge 33. Flytning forventes af ske i begyndelse af oktober.

Indstilling

Kulturskolebestyrelsen tager meddelelserne til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Kulturskolens ledelse forventer at driften i 2021 afholdes inden for bevillingens rammer. Økonomirapport er vedhæftet som bilag.

Indstilling

Kulturskolebestyrelsen tager sagen til efterretning.

Bilag

Resume

I kulturskolens budget er der en budgetpost til elevaktiviteter på kr. 100000,-

Kulturskolens ledelse foreslår, at budgetmidlerne til elevaktiviter anvendes til henholdsvis gratis blæserundervisning og indkøb af instrumenter til skoleprojekter.

Da kulturskolen har været nødt til at påbegynde agitation/pr på skolerne og på diverse platforme, har formanden godkendt beslutningen om gratis blæserundervisning i 3 mdr.

Sagsfremstilling

Gratis blæserundervisning i 3 mdr.
Antallet af blæserelever er desværre fortsat lavt. Kulturskolen ønsker derfor at tilbyde gratis blæserkarruselundervisning på Gildbro skolen de første 3 måneder (svarende til prøveperioden) af sæsonen og 10 solopladser for elever under 25 år á 20 min. varighed på kulturskolen. Såfremt efterspørgslen er stor til soloundervisning, forbeholder kulturskolen sig ret til at danne hold med to elever, så flere elever kan optages. Efter prøveperioden tilbydes eleverne holdundervisning på Gildbroskolen med max. 6 elever eller undervisning på kulturskolen til almindelig pris. På den måde håber kulturskolen på, at flere elever vil prøve et blæserinstrument og ønsker at fortsætte.

Indkøb af instrumenter til skoleprojekter
I dette skoleår er der ca. 90 børn, der skal deltage i strygerprojekter. Det betyder at kulturskolen kommer til at mangle ca. 40 violiner og 6-7 celloer.

Økonomi

Udgiften til 3 måneders gratis blæserkarruselundervisning på Gildbroskolen forventes at være ca. kr. 7000,- i mindre indtægt og for soloundervisning ca. kr. 11550,-

Udgifterne til indkøb af instrumenter forventes at være ca. kr. 50000,-

Der er til fastholdelse af elever (strategisk indsatsområde for kulturskolen) under Covid-19 nedlukning brugt kr. 14600,- af budgetmidlerne til elevaktiviteter. Holdeleverne har i nedlukningsperioden fået tilbudt soloundervisning.

Indstilling

Kulturskolebestyrelsen godkender forslaget.

Resume

Høring af budget 2022 og overslagsårene 2023-2025

Sagsfremstilling

Udkast til budgettet for 2022 og overslagsårene 2023-2025

Kommentarer til budgettet skal være indsendt senest den 14. septebmer kl.10.00

Bilag med budgetudkast og sparekatalog er vedhæftet.

Bilag

Sagsfremstilling

Næste møde afholdes den 25. november 2021