Referat
Kulturskolebestyrelsen tirsdag den 26. januar 2016 kl. 17:30

Kulturskolen

Sagsfremstilling

Opdateret aktivitetsplan vedhæftes dagorden.

 

Opdateret oversigt over elevtal på musik solofag vedhæftes dagsorden.

 

Kulturskolen afholdt stor julekoncert den 9. december 2015. Der var overvældende stort publikum, særdeles vellykket program, og der har efterfølgende været flotte reaktioner.

 

MGK optagelsesprøver finder sted i perioden 1. marts – 10. april 2016. I lighed med tidligere år står Ishøj MGK for tilrettelæggelsen af prøverne, som er fælles for Hovedstadens MGK.

 

Kulturstyrelsen meddelte kort før jul, at man har besluttet at opprioritere ressourcer til Skt. Annæ MGK på bekostning af bl.a. Hovedstadens MGK. Konsekvensen ser ud til at blive at ca. 20 % af ressourcer fra Hovedstadens MGK overflyttes til Skt. Annæ MGK. Ændringen finder sted fra 2017. Hovedstadens MGK har endnu ikke taget stilling til, hvordan kommende reduktion indarbejdes i budget 2017. En evt. reduktion på 20 % vil for Ishøj MGK betyde nedgang i tilskud på ca. 400.000 kr.

 

 

Vestegnsmusikskolerne har besluttet at arbejde for at bevare nuværende antal studiepladser inkl. ressourcer på Ishøj MGK. Bl.a. argumenterer man med, at Ishøj MGK er center for musikproduktionsfagene, sangskrivning, komposition og lydteknik. Dette er område er stærkt udviklingsorienteret med stor stigning i ansøgertal.

 

Kulturskolen deltager i Vestegnens Musikmesse den 30. januar på Hvidovre Musikskole. Der bliver koncerter, udstilling, præsentation af musikundervisnings institutioner, herunder Ishøj MGK.

 

Ishøj Kulturskole afholder Klaverfestival den 13. marts. Der forventes deltagelse fra hele regionen.

 

Kulturskolen afholder Sammenspilsdage i perioden 11.-15. april 2016. Der planlægges en række undervisningstilbud på tværs af det af de normale skema. Bl.a. arbejdes med stort, fælles musikskolenummer, som skal opføres ved Musikskolernes Dag i Tivoli den 1. maj, samt ved Kulturskolens sommerkoncert den 9. juni.

 

I forlængelse af Åbent Hus på Kulturskolen den 7. maj kl. 10, hvor der orienteres om ny sæson, holder Kulturskolens Billedhold åbning af udstilling på Arken. Bestyrelsen og andre besøgende til billedholdets udstilling har gratis entre til Arken.

 

Kulturskolen er i samarbejde med folkeskolerne i gang med at planlægge skolekoncerter 2016-2017, som i lighed med tidligere er tilbud til samtlige skoleklasser i kommunen fra 1.-7. klassetrin.

   

Varmesystemet i salen er under udbedring. Det forventes at være klart sidst i januar. I mellemtiden er der etableret nødopvarmning i salen.

Kommunens tekniske afdeling står for gennemførelse af arbejdet.

 

Bilag

Sagsfremstilling

Som bekendt får Kulturskolen ny arbejdstidsaftale til igangsættelse den 1. august 2016.

Ved pædagogisk dag den 8. januar har medarbejdere og ledelse gennemgået grundlaget for aftalerne.

Bilag vedhæftes dagsorden.

 

På mødet fandt en god drøftelse af aftalerne sted. Mange emner blev vendt. Der var især fokus på at der ikke på forhånd er fastsat fordeling af tid mellem undervisning og øvrig aktivitet. Desuden var der fokus på spørgsmålet om tilstedeværelse.

Bilag

Sagsfremstilling

Der er fastsat møde den 13. april 2016, kl. 18.

 

Forslag til møder i efteråret 2016: 30. august kl. 18, 23. november kl. 18