Referat
Kulturskolebestyrelsen onsdag den 29. august 2018 kl. 18:00

Kulturskolen, Anna mobil 20789965

Sagsfremstilling

 • Opdateret aktivitetskalender er vedhæftet som bilag
 • Ishøj Kulturskole har ansat:
  Maja S. Hartnack som ny sang, kor og sammenspilslærer, da den tidligere lærer har opsagt sin stilling. Maja Hartnack vil også varetage dele af Casper Rask og Rebekka Hertels barselsvikariat
  Sven Slot er ansat som vikar for Anne-Marie Lipsonen der har orlov i sæsonen 2018/19.
  Mikkel Torup er ansat som barselsvikar i klaver for Rebekka Hertel indtil 20. december 2018.
  Erik Skjoldan er gået på pension, hans timer er fordelt mellem de nuværende klaverlærere.
  Maria Jagd har uddannelsesorlov i sæsonen 2018/2019. Der er ikke ansat en vikar i hendes stilling pga. manglende tilmeldinger til violin.
  Slagtøjslærer Nicolai Slaatto har opsagt sin stilling. Der forventes ansat en ny slagtøjslærer i starten af september.
 •  I vestegnens Kulturuge lancerer Ishøj Kulturskole et nyt tiltag; Ishøj Danser. Dette arrangement sker i samarbejde med biblioteket. Med Ishøj Danser ønsker vi at bygge videre på vores gode erfaringer fra Ishøj Synger. Ishøj Danser er for alle i alle aldre, man behøver ingen danseerfaring - men gå-på-mod og danseglæde
 • Kulturskolen har i samarbejde med folkeskolen planlagt skoleprojekter for sæsonen 2018/2019. Oversigt over skoleprojekt er vedhæftet dagsorden
 • I samarbejde med folkeskolerne og Levende Musik i Skolerne er skolekoncerter for skoleåret 2018/2019 fast lagt. Skolekoncerter står i aktivitetskalenderen
 • Kulturskolen har i foråret 2018 tilbudt KOL-kor efter en henvendelse fra forvaltningen. Tilbuddet har været en stor succes og forsætter i den kommende sæson. 
 • Kulturskolen er gået ind i næste fase i samarbejdsprojektet med Musikmetropolen vedr. Urban Girls, som også Ishøj Ungdomsskole er en del af. Der arbejdes nu på at finde samarbejdspartnere fra andre kommuner. Projektet forventes afviklet i starten af det nye år.
 • Kulturskolen har modtaget tilskud fra KU til leje af bus og chauffør i forbindelse med projektet ”Syng på Tværs”, hvor ca. 25 børn fra Ishøj skal medvirke ved en koncert den 3. december under World Music Center i Århus Musikhus. 
 •  Silas E. Boesen  er på personalemøde den 21. august 2018 blevet valgt som lærerrepræsentant for undervisningssæsonen 2018/2019. Merete Dam er valgt som suppleant. 
 • I forbindelse med at der er fokus på at udvide samarbejdet med folkeskolerne, afholdes der kursus i klasseledelse og læringsstrategier/læringsledelse den 23. august. Kurset er for de af Kulturskolens lærere, der enten allerede har undervisning på folkeskolerne eller forventes at indgå i folkeskoleprojekter på et senere tidspunkt. 
 • Liste med antal af tilmeldte i Kulturskolen er vedhæftet som bilag

Beslutning

.

Bilag

Sagsfremstilling

Efter opfordring fra bestyrelsesformanden vil kulturskolelederen fortælle kort om status efter første sæson som kulturskoleleder

Beslutning

Udsættes til næste møde

Sagsfremstilling

Ledelsen af Ishøj Kommune og økonomiafdelingen har udarbejdet budgetmateriale til budget 2019 og overslagsårene 2020 - 2022.

Ishøj Byråd 1. behandler forslag til budget 2019 samt overslagsår den 27. august 2018.
I budgetforslaget er der en ubalance på 33,4 mio. kr. for budget 2019. Til dækning af ubalancen er der udarbejdet et sparekatalog, som bliver forelagt Byrådet ved 1. behandlingen.

2. behandlingen af budgetforslaget forventes at ske på Byrådets møde den 2. oktober 2018.

Budgetmateriale på Kultur- og Fritidsområdet er vedhæftet dagsordenen. 

Beslutning

Kulturskolebestyrelsen indstiller, at budgetforslaget tages til efterretning

Bilag

Beslutning

mere viden om elevernes baggrund for tilmelding til Kulturskolen.

Beslutning

APV undersøgelse vendes der tilbage til. Der vil blive arbejdet med emner i samarbejde med ledelse.

Der arbejdes på at samle timetal i læreransættelserne for at give gode arbejdsforhold til lærerne.

Beslutning

folkeskolerepræsentant ej til stede

Sagsfremstilling

Følgende datoer for bestyrelsesmøder i Ishøj Kulturskole foreslås:

 

2018:

torsdag 22. november

2019:
torsdag 24. januar
torsdag 9. maj
torsdag 29. august
torsdag 21. november

2020:
torsdag 23. januar
torsdag 2. april
torsdag 27. august
torsdag 19. november

2021:
torsdag 4. februar
torsdag 15. april
torsdag 26. august
torsdag 4. november

Beslutning

Kulturskolebestyrelsen vedtager, at godkende sagen.

Beslutning

Forældrerepræsentant efterlyser besked om undervisning i klaver.

Samarbejde med forældrekredsen ønskes fremmet.

Formanden nævnte den nye Kulturpolitik. Pjecen udsendes til bestyrelsesmedlemmer.