Referat
Medborgerforum onsdag den 1. november 2017 kl. 18:00

Mødelokale 2D, Rådhuset - Ishøj Store Torv 20, etage 2

Beslutning

1. Der er udsendt særinvitation til Medborger- og Demokratiforum om deltagelse i workshop i forbindelse med udvikling af Miljøpolitikken. Workshopen afvikles den 30. november kl. 17-19 i kantinen på Ishøj Rådhus.

2. Nyt fra Rådet for Etniske Minoriteter (REM): Der afvikles arbejdsweekend den 3.-5. november 2017. Temaet for arbejdsweekenden er, hvordan vi får flere kvinder på arbejdsmarkedet.REM udarbejder et oplæg med fokuspunkter og anbefalinger til ministeren. Bayram Yüksel sender oplæg til Medborger- og Demokratiforum.

Resume

Der er Kommunalvalg den 21. november og der tages en drøftelse af, hvor Medborger- og Demokratiforum er synlig.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Kommunalvalget 2017 er det interessant om Medborger- og Demokratiforum er synlig. Der tages derfor en drøftelse af om det er muligt at synliggøre Medborger- og Demokratiforum i forbindelse med Kommunalvalget.

Indstilling

Medborger- og Demokratiforum vedtager, at

Beslutning

Der var en god dialog i Medborger- og Demokratiforum, hvordan forummet kan bidrage til at sætte fokus på Kommunalvalget 2017. Medborger- og Demokratiforum er optaget af, at det at afgive sin stemme skal være en begivenhed for det enkelte menneske. Det er en særlig ret, der skal bruges og det er en særlig begivenhed, når man afgiver sin stemme.

 

Det besluttes, at der trykkes postkort som hvert medlem uddeler. Derudover er Medborger- og Demokratiforum synlig i fællesskab i valgbutikken lørdag den 18. november.

Resume

Medborger- og Demokratiforum afholdte den 16. august 2017 temadag, hvor der blev drøftet, hvorledes fremtidens Medborger- og Demokrati forum bedst vil fungere.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et notat ud fra de drøftelser Medborger- og Demokratiforum havde til temadebatten den 16. august 2017. Notatet indeholder områder, hvor der er oplistet opmærksomhedspunkter i forhold til Medborger- og Demokratiforums fremtidige virke. Der er i notatet forslag til anbefalinger fra Medborger- og Demokratiforum. Anbefalingerne fremsendes til Ishøj Byråd.

På mødet foretages en gennemgang af notatet og de fremsatte forslag til anbefalinger drøftes.

Notatet er vedhæftet dagsordnen.

Indstilling

Medborger- og Demokratiforum vedtager, at

Beslutning

Medborger- og Demokratiforum godkender oplægget til fremtidens Medborger- og Demokratiforum.

Bilag