Referat
Medborgerforum onsdag den 16. september 2015 kl. 19:00

Mødelokale 2D

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

  • Hjemmeside til Medborger- og Demokratiforum

Beslutning

Medborger- og Demokratiforum har nu fået sin egen hjemmeside. På siden over medlemmer i Medborger- og Demokratiforum, skal der under hvert medlems navn indskrives en tekst - skabelon udarbejdes af Mette Schwartz. Forslag til denne tekst skal sendes til Birgit Jacobsen.

Sagsfremstilling

Drøftelse af netværksmøde med omegnskommunerne i Ishøj den 28. oktober 2015. Se vedhæftede udkast til invitation.

Beslutning

Udkast til invitation blev godkendt. Invitationen sendes nu til Albertslund, Ballerup, Hvidovre, Rødovre, Brøndby og Høje-Taastrup kommune.

Ifølge Bayram Yüksel har Køge kommune samt RED også vist interesse for arrangementet. Bayram sender kontaktoplysninger på disse til Birgit Jacobsen.

Hver kommune får ca. 10-15 min til deres oplæg.

Bilag

Sagsfremstilling

Drøftelse af arrangement i januar 2016. Det foreslås, at det planlagte arrangement den 4. november 2015 flyttes til januar 2016 samt at det kommer til at handle om nabohjælp/naboskab.

Beslutning

Arrangement om naboskab/hvordan kan naboskab fremmes afholdes den 18. januar 2016 kl. 19.00 - 21.00 i Kultur Café´en (stor sal).

Samme model som arrangement den 29.9.2014 med oplægsholdere f.eks. :

  • Glashuset
  • Helle Ness
  • Evt. fra grunderejerforening - nabohjælp
  • Mette Schwartz - fortælle om hendes tur til Tyrkiet (modtagelse mv.)

Beslutning

Henriette fortalte, at hun havde deltaget på Fællesskabsdagen fredag den 11. september 2015, hvor emnet var "Ensomhed". I Ishøj er der 957 ensomme i alderen 16-24 år.

Derudover fortalte Henriette om "Menneskebiblioteket", som er et bibliotek bestående af mennesker der vil "lånes ud". Man låner en fordom.

Det er mennesker, som på grund af deres livsstil, overbevisning, etnicitet, handicap, seksualitet, sociale status eller beskæftigelse ofte er genstand for fordomme.

Alle "bøger" stiller i udgangspunktet frivilligt op til udlån og dialog, for at stille deres viden, erfaring, holdninger og oplevelser til rådighed for "læseren". Man låner personen ca. en halv time. 

 

Medborger- og Demokratiforum søger byrådet om et ekstra tilskud til arrangementer i 2016 på kr. 50.000.

Næste møde i Medborger- og Demokratiforum er den 2. december 2015 kl. 18.00 m/spisning.