Referat
Økonomi- og Planudvalget mandag den 18. december 2017 kl. 17:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Priserne på TV i Ishøj Fællesantenne reguleres i 2018. Der skal vælges mellem 3 modeller for priser i 2018.

Sagsfremstilling

Model 0: Prisregulering på TV: Canal Digital og Viasat har varslet en prisregulering i 2018, som et resultat af generel inflation. Prisreguleringen indebærer at priserne for hhv. lille-, mellem- og stor TVpakke vil stige med hhv. 3 kr., 7 kr. og 15 kr om måneden.

Prisstigninger på TV-pakker: Kabelplus har anmodet om at tilføje to nye kanaler til mellempakken (Cartoon, Boomerang) og yderligere fem kanaler til fuldpakken (kanaloversigt BBC Britt, BBC Earth, BBC World, TLC, Discovery, ID). De nye kanaler har i en periode været gratis prøvekanaler på Ishøj Fællesantenne, og Kabelplus vurderer, at kunderne efterspørger kanalerne. De nye kanaler medfører en prisstigning på TV-pakkerne. Der er to modeller for, hvordan prisstigningerne på TV-pakkerne kan finansieres:

Model 1: Betalingen lægges ud på de pakker, hvor kanalerne tilføjes. Den lave pris på grundpakken bibeholdes, mens fuldpakken bliver relativt dyrere end ved model 2.

Model 2: Betalingen for de syv kanaler omfordeles over alle tre pakker, så prisstigningen for fuldpakken bliver relativ mindre, mens der tilføjes en prisstigning for grundpakken (hvor der ingen nye kanaler tilføjes).

Pris pr. 1.4.2018

Model 0

Kun prisregulering

Prisstigning + Model 1

Prisstigning +

Model 2

 

Grundpakke

102 kr.

102 kr.

109 kr.

Mellempakke

356 kr.

366 kr.

365 kr.

Fuldpakke

514 kr.

548 kr.

519 kr.

Prisstigningerne vil blive varslet i januar 2018 og indført fra 1. april 2018.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Økonomi og Planudvalget indstiller, at model 1 vælges som prisstruktur for TV-pakkerne på Ishøj Fællesantenne.

Beslutning

Tiltrådt

Lennart Nielsen (V) afventer stillingtagen.