Referat
Økonomi- og Planudvalget mandag den 23. februar 2015 kl. 17:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Lånerammen for 2014 blev ved budgetvedtagelsen opgjort til 1,500 mio.kr.

I henhold til regnskabet for 2014 kan lånerammen nu opgøres til 5,093 mio.kr.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Borgmesteren bemyndiges til at optage lån på 5,000 mio.kr. i henhold til lånerammen for 2014 

Beslutning

Tiltrådt 

Bilag

Resume

Ishøj Kommune har siden den 1. februar 2005 haft 100% anvisning til ledige boliger i de almene boligorganisationer i kommunen. Aftalerne løber indtil videre frem til udgangen af 2017/2020.

Sagsfremstilling

Boligrapporten omdeles på mødet; men er også udsendt pr. mail til alle byrådsmedlemmer.

Det skal specielt pointeres, at:

  • det er lykkedes at udleje alle ledige boliger inden udgangen af 2014
  • alle nye lejere opfylder udlejningskriterierne
  • kommunen har via støtteskrivelser løst sine boligsociale forpligtelser
  • alle anvisningsaftaler er forlænget og løber frem til udgangen af år 2017/20.

Det kan konkluderes, at anvisningsordningen fortsat virker efter hensigten, at Boliganvisningen ligeledes i 2014 har udført den pålagte opgave fuldt ud tilfredsstillende.

Det foreslås, at følgende kriterie i ansøgningsskemaet ændres - "pensionister og andre ældre uden for kommunen, der ønsker at flytte tættere på børn i kommunen". Kriteriet tilføjes ...eller med anden særlig tilknytning til Ishøj Kommune.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at boligrapporten for 2014 godkendes, og at et kriterie i ansøgningsskemaet ændres.

Beslutning

Tiltrådt.

Lennart Nielsen (V) ønsker ikke flere almene boliger. Ishøj Kommune skal fremadrettet og i de kommende år vælge andels- og  ejerboliger. Venstre er af den opfattelse at boligmassen og borgersammensætningen i de kommende år skal baseres på borgere i ejerboliger eller andelsboliger.

Bilag