Referat
Økonomi- og Planudvalget mandag den 25. november 2013 kl. 17:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Sagsfremstilling

Vildtbanegård Boligselskab afd. IV, Stationsforpladsen har den 14. november 2013 indsendt Byggeregnskab, skema C til godkendelse.
Den samlede anskaffelsessum på skema C er opgjort til kr. 202.404.000,- med en gennemsnitlig husleje pr. m2/år på kr. 1.169,-. Skema B, blev godkendt på Ishøj Byråd den 1.marts 2011 med en samlet anskaffelsessum på kr. 201.162.000,- og med en gennemsnitlig husleje pr. m2/år på kr. 1.162,61,-.  

 
 
 
 

Økonomi

Kommunens grundkapital udgjorde kr. 14.081.000,-. Merudgift på skema C på kr. 1.242.000,- i forhold til godkendt skema B, skyldes primært højere tilslutningsudgifter til Ishøj Forsyning end forudsat.

Kommunens grundkapital på skema C udgør kr. 14.168.280,-. En merudgift på kr. 87.280,-.
Lejen pr. m2/år vil herefter udgøre kr. 642,-. En stigning på ca. m2/år kr. 68,-.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at byggeregnskab skema C for Stationsforpladsen godkendes.

Beslutning

Taget af dagsorden.

Bilag