Referat
Økonomi- og Planudvalget mandag den 28. marts 2022 kl. 17:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Byrådet traf den 1. marts 2022 beslutning om at ansætte en ny borgerrådgiver i Hvidovre og Ishøj kommuner. Økonomi- og Planudvalget skal udpege en repræsentant af og blandt udvalgets medlemmer.

Sagsfremstilling

I forbindelse med ansættelse af ny borgerrådgiver, skal der udpeges en repræsentant af og blandt Økonomi- og Planudvalget.

Ansættelsesudvalget vil bestå af i alt 8 medlemmer, som skal udarbejde indstilling til de to kommunalbestyrelser om ansættelse af en ny borgerrådgiver.

Ansættelsesudvalget vil bestå af:

  • borgmestrene fra Hvidovre og Ishøj kommuner,
  • 1 repræsentant fra Økonomiudvalget i Hvidovre Kommune,
  • 1 repræsentant fra Økonomi- og Planudvalget i Ishøj Kommune,
  • kommunaldirektørerne fra begge kommuner samt
  • 1 chef fra hver kommune.

Der er i samarbejde med Hvidovre Kommune indgået aftale med rekrutteringsfirmaet Genitor med henblik på, at gennemførelse af rekrutteringsprocessen.

Det er aftalt, at udgifterne til rekrutteringen af den fælles borgerrådgiver sker efter fordelingen 60/40, som er aftalt mellem kommunerne fra den 1. februar 2022.

Økonomi

Udgiften til ekstern konsulentbistand i rekrutteringsprocessen anslås til at koste kr. 90.000. Annonceringen vil koste kr. 50.000. Ishøj Kommunes andel udgøre 40 % af det samlede beløb. Dvs. i alt kr. 56.000. Beløbet finansieres af Center for Ledelse og Strategi, Byrådets konto.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget vedtager, at udpege:


__________________ til ansættelsesudvalget.Beslutning

Økonomi- og Planudvalget vedtager, at udpege:


Rasmus Ørvad Boné (C) til ansættelsesudvalget.


Afstemning:

For Rasmus Ørvad Boné (C): 6

For Annelise Madsen (M): 2

Tiltrådt.