Referat
Seniorrådet tirsdag den 3. februar 2015 kl. 17:30

Mødelokalet 6. sal

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra sidste møde.  

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Opfølgning på udbud af hjemmepleje samt frit valgs bevis madservice.  

Beslutning

Bettina Berg orienterede om processen og status. Merete orienterede om processen med nyt arbejde i hjemmeplejen omkring pakker.

Sagsfremstilling

Puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere.

Etniske ældre kunne være relevant målgruppe. Psykiske syge borgere kunne også være en målgruppe.

Der efterspørges også fra en del gangbesværede, at få tid til at gå en tur.

  

Beslutning

Indstilling fra rådet , er at det er en mindre gruppe svage, der får mere ekstra tid om ugen.

Sagsfremstilling

Rest for eventuel ansøgning om overførsel til budget 2015. 

Beslutning

Midler kan blandt andet bruges sammen med ældresagen, for at få mere for pengene. Rådet beslutter at indkøbe Ipads til alle, samt undervisning i brugen. Formand og næstformand påtager sig igangsætning.

Sagsfremstilling

Status ved Claes Jakobsen

Beslutning

Status fra digitaliseringsstyrelsen er drøftet.

Sagsfremstilling

Drøftelse af området samt aftale om videre handlinger, herunder kommunikation skal inviteres til, at deltage i et kommende møde.  

Beslutning

Leif er løbende i dialog med kommunikation. Repræsentant fra kommunikation vil gerne deltage i et kommende møde.

 

Kommunikation er i gang med oprydning og optimering af kommunens hjemmeside.

Sagsfremstilling

Kan vi eventuelt bruge IshøjNyt bedre. 

Beslutning

Leif aftaler med kommunikation, at når de går i gang med det redaktionelle arbejde, at de kontakter ham med henblik på om der er nyheder, der er relevante.

Sagsfremstilling

Handlingsplan. 

Beslutning

Leif har lavet udkast til en plan. Bettina følger op.

Beslutning

Trine inviteres på et kommende seniorrådsmøde, for at fortælle om spiseprojektet og cykling uden alder.

 

Knud Hein er usikker på, om han kan opstille til næste valg.

 

Bettina indkalder til ekstraordinært seniorrådsmøde, når Leif og Bettina har lagt en plan.