Referat
Seniorrådet tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 13:00

Mødelokalet 6 sal

Beslutning

 Der er søgt om forlængelse af de tre projekter, der er igangsat i 2014 af midler fra

ældremilliarden.

Cykling uden alder er en forening af frivillige på 800 personer. Ishøj er i gang med at blive en del af netværket.

Bettina Berg er blevet kontaktet af ældresagen med henblik på opstart af seniortrænere.

Frit-valgs-bevis på madservice træder i kraft til nytår.

Beslutning

 Et medlem af seniorrådet har været nede og se borgerservice og har et meget positivt indtryk af de nye lokaler.

 

Beslutning

 TV2 Nyhederne har kontaktet Leif med henblik på forespørgsel om madpakker i vakuum.  De misforstår Leif’s tilbagemelding og registrerer, at Ishøj bruger vakuumpakkede madpakker.

Leif har dementeret overfor TV2. Merete og Leif laver et læserbrev til Sydkysten.

Der er lavet ny aftale med ældresagens sommerbridgeklub om nye brugsdage, som følge af nyt reglement for brug af Seniorlokalerne.

Ishøj Kommunes seniorråd har deltaget i undersøgelse vedrørende digitalisering. Der er lavet 2 besvarelser.

 

Beslutning

 Der afholdes møde med samarbejdsudvalg onsdag den 19. november kl. 10,00. Mødet afholdes i Seniorlokalerne. Leif søger for indbydelse og dagsorden. 

 

Beslutning

Der er blevet sat projektor og nye PC’ere op. Alt fungerer rigtigt fint. Joe fra It-centret har været en fantastisk hjælp.

Hjemmesiden fungerer bedre og bedre. Det er ny og relevant viden, der ligger der nu.

Leif har meldt sig ind i Høje Tåstrup's og Tårnby’s facebook seniorrådsgrupper. Ingelise og Leif opretter åben gruppe.

Beslutning

Der er 9 der deltager inklusive ægtefæller og sekretær.

Leif laver program og sender ud til deltagere. Han bestiller bord til frokost.

Beslutning

Seniorrådet havde en fælles drøftelse af Sundhedsaftalen.

Beslutning

Bente og Bjarne har holdt møde med repræsentanter fra forvaltningen om opsætning af bænke på vandrestier. De var meget positive overfor rådets forslag til opsætning. Forvaltningen vil sende endeligt forslag til opsætning til Bjarne. Bjarne har rykket et par gange for plan.

Beslutning

-          Der bliver, som pilotprojekt, i år mulighed for Digital bestilling af billetter til pensionisternes julefrokost. Der er indgået aftale med Kulturcaféen.

-          Seniorrådet laver en konkret ansøgning til forvaltningen om Ipads til alle. Per Tostenæs vurderer om det kan bevilges indenfor budgettet.

            Udgangspunktet er Ipads er ejet af Ishøj Kommune og service ydes fra Ishøj Kommune.

-          Seniorrådet får adgang til deres budget fremadrettet. Rådet forholder sig løbende til budgettet. Det kommer på dagsorden.

-          Ældreprisen uddeles den 3. december kl. 17,00 i Byrådssalen. Man er nu begyndt at indstille kandidater. Seniorrådet indstiller deres egen kandidat.