Referat
Seniorrådet torsdag den 19. maj 2016 kl. 13:00

Mødelokalet 6. sal - EKSTRAORDINÆRT MØDE

Sagsfremstilling

Høring af udkast til værdighedspolitikken samt redegørelse.

Beslutning

Høringssvaret er delt op således, at kommentarerne gives under hvert af de 5 punkter:

·         Udvidelse af klippekortsordning til hjemmehjælpsmodtagere

·         Etablering af daghjem/aktivitetscenter for borgere med anden etnisk baggrund

·         Ældres netværk – etablering af sorggrupper mv.

·         Afprøvning og ibrugtagning af nye velfærdsteknologiske løsninger

·         Kompetenceudvikling mv. i forbindelse med implementering af den nye værdighedspolitik samt udmøntning af analyse af plejehjemsområdet foretaget af den Byrådet nedsatte arbejdsgruppe på plejeboligområdet

Udvidelse af klippekortsordningen til hjemmehjælpsmodtagere

Seniorrådet finder, at det bør uddybes, hvem der er i målgrupperne for de forskellige plejepakker.

Punktet taget til efterretning med de anførte bemærkninger.

Etablering af daghjem/aktivitetscenter for borgere med anden etnisk baggrund

Seniorrådet tilslutter sig, at forsøge at udvide aktivitetstilbud for borgere med anden etnisk baggrund. Dog kan vi ikke acceptere, hvis brugen af Kærbos lokaler i den forbindelse, betyder en indskrænkning for de nuværende brugere af aktivitetscentret.

Seniorrådet mener kun at etablering af daghjem/aktivetscenter for borgere med anden etnisk baggrund kan lade sig gøre, ved at finde nye lokaler til dette eller ved at udvide de eksisterende tilbud i f.eks. glashuset, Strandgårdens kulturhus under AAB eller lignende.

Seniorrådet foreslår at punktet etablering af daghjem/aktivitetscenter for borgere med anden etnisk baggrund også tænkes ind i helhedsplanen for Vejleåparken.

Seniorrådet foreslår endvidere at der tages initiativ til rundvisninger i kommunens plejecentre målrettet borgere med anden etnisk baggrund.

Punktet taget til efterretning med de anførte bemærkninger.

Ældres netværk – etablering af sorggrupper m.v.

Seniorrådet ønsker at påpege, at der skal være en koordinator for sorggrupperne og at det skal være en ansat i forvaltningen og ikke en frivillig. Og at koordinatoren skal stå i håndbogen for pensionister, der udkommer en gang om året.

Seniorrådet ønsker at påpege, at præsterne bør tænkes ind, da de møder mange, der f.eks. har mistet en nærtstående.

Punkterne taget til efterretning med de anførte bemærkninger.

Afprøvning og ibrugtagning af nye velfærdsteknologiske løsninger

Seniorrådet ønsker at påpege, at enhver borger skal kunne sige fra, hvis denne ikke accepterer en velfærdsteknologisk løsning.

Seniorrådet påpeger at det er en vigtig sætning, at teknologien ikke er en erstatter menneskelig kontakt og er glade for at det er skrevet så ordret.

Punktet taget til efterretning med de anførte bemærkninger.

Kompetenceudvikling mv. i forbindelse med implementering af den nye værdighedspolitik samt udmøntning af analyse af plejehjemsområdet foretaget af den Byrådet nedsatte arbejdsgruppe på plejehjemsområdet

Seniorrådet anbefaler at man ud af ældremilliarden ansætter en koordinater i forbindelse med kompetenceudviklingen. Koordinatoren skal være en kommunalt ansat person.

Punktet taget til efterretning med de anførte bemærkninger.

Bilag