Referat
Seniorrådet tirsdag den 22. marts 2022 kl. 10:00

Mødelokale - Ishøj Idræts & Fritidscenter - Hjørne lokalet

Sagsfremstilling

Mødets deltagere:

Borgmester Merete Amdisen deltager fra ca. kl. 12.30

Beslutning

Deltager:

Formand Birgit Nielsen, Bjarne Boje, Leif Christoffersen, Per Nørskov, Jan Diemer

Afbud: Næstformand Bjarne Gosvig, Ellis Andersen

Gæst: Borgmester Merete Amdisen

Sekretær: Gitte Sørensen


Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Punktet er godkendt.

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat af 8. marts 2022

Beslutning

Punktet er godkendt.

Sagsfremstilling

Formand Birgit Nielsen orienterer.

Beslutning

 • Vestegnstræf er aftalt til fredag d. 28 oktober 2022 kl. 9

Borgmester Merete Amdisen byder velkommen kl. 9.30

 • Vestegnstræffet afholdes i Brohuset
 • Mail afsendt til leder af Hjemmeplejen Dina Munk om deltagelse i Seniorrådsmøde d. 24. maj 2022 - Dina har accepteret indkaldelsen.
 • IPad til de 3 nye medlemmer er bestilt, men afventes stadig fra It-afdelingen
 • Tilgengelighedsudvalget består af flgl. medlemmer Bjarne Boje og Ellis Andersen og med Jan Diemer som suppleant. - Punktet tages op på næste møde om ændringer.
 • Liste over hvilke udvalg hvert medlem af Seniorrådet er ansvarlig for. (Bilag)
 • Formand Birgit Nielsen og næstformand Bjarne Gosvig deltog i lederkursus i Ringsted d. 21/3-22 - Kursuset var godt og givende
 • Formand Birgit sender materiale ud fra kursuset.


Bilag

Sagsfremstilling

Er der orienteringer fra udvalgene, der skal deles?

Beslutning

Formand Birgit Nielsen orienterer fra Tekniskudvalget:

 • Helhedsplan for bymidt
 • Trafikplan

Begge punkter burde sendes til Seniorrådet til orientering.


Formand Birgit Nielsen og Per Nørskov orienterer fra Socialudvalget punkter på kommende møde

 • Godkendelse af design for brugertilfredshedsundersøgelse af Ishøj Kommunes hjemmepleje og madservice (pkt.25) - Tages op på møde
 • Godkendelse af kvalitetsstandarer af ekstra rengøring (pkt. 26) - Tages op på møde
 • Godkendelse af kvalitetsstandarer af personlig og praktisk hjælp (pkt. 27) - Tages op på møde

Punkterne tages op med borgmesteren, da Seniorrådet ikke har møde før d. 28/4-22 og høringssvarende har deadline d. 20/4-22.

Seniorrådet besluttede at afholde et ekstra ordinært møde d. 12/4-22, da de gerne vil aflevere høringssvar på punkterne.


Bjarne Boje orienterer fra Kultur og fritid

 • Der er møde d. 27/4-22 for brugere af Brohuset - Seniorrådet ønsker at deltage.


Sagsfremstilling

Er der orientering fra udvalgene der skal deles?

Beslutning

Ingen nyheder der skal deles.

Sagsfremstilling

Forsættelse af priotering af opgaver fra seniorrådet de kommende år.

-Bilag udsendt ved forrige møde


Priotering af nye opgaver for Seniorrådet.

Opgave 1

Arbejdsgruppe: Bjarne Gosvig, Jan Diemer og Leif Christoffersen

 • Kørselsordninger
 • Busstoppesteder f.eks. Brohuset, Solkysten, Fasanskellet
 • Parkering ved offentlige steder + handicap parkering
 • Ladestander på kommunale områder + tidsbegræsninger
 • Tilgengelighed til busstoppesteder fra offentlig sti

Fremlægger et forslag til drøftelse - inden sommerferien.


Opgave 2

Arbejdsgruppe: Per Nørskov

 • Aktivitetsudvalg - Der indkaldes til første møde
 • Emne som blev drøftet: Livstestamenter m.m.


Opgave 3

Arbejdsgruppe: Birgit Nielsen og Bjarne Gosvig

 • Seniorbladet - Bjarne Gosvig indhenter tilbud
 • Birgit og Bjarne afholder møde med firma

Fremlægger et forslag til drøftelse - inden sommerferien.


Opgave 4

Arbejdsgruppe: Birgit Nielsen, Bjarne Gosvig og Leif Christoffersen

 • Vestegnstræf - Skal afholdes sidst i september eller først i oktober 2022
 • Birgit aftaler dato med borgmester sekretær
 • Program laves - tidsperspektiv vil være fra kl. 9 til 15


Opgave 5

Arbejdsgruppe: Bjarne Gosvig

 • 25 års jubilæum for Seniorråd og ældreråd i Danmark - Bjarne undersøger for fast dato.

Birgit og Bjarne kommer med et forslag til dato.


Opgave 6

Arbejdsgruppe: Birgit Nielsen og Bjarne Boje

 • Foreninger med +60 årgange inviteres til orienteringsmøde om Seniorrådets arbejde. (Varighed ca. 2 timer)


Opgave 7

Arbejdsgruppe: Birgit Nielsen

 • Laver indlæg til Kærbo
  Nyt om det nye Seniorråd
 • Lave indlæg til Ældresagens blad


Opgave 8

Arbejdsgruppe: Hele Seniorrådet

 • Orientering/rundvisning af ledelsen på Kærbo
 • Orientering om Aktivitetscentret af lederen
 • Spisning
 • Forslå dato d. 26/4-22 fra kl. 10 til 13


Opgave 9

Arbejdsgruppe: Hele Seniorrådet

 • Besøg på Torsbo - Til efteråret


Opgave 10

Arbejdsgruppe: Hele Seniorrådet

 • Besøg seniorboligere - Bovarian/ Ørnekærs Vænge
 • Per Nørskov tager kontakten

Beslutning

Opgaver prioteres

Sagsfremstilling

Eventuelt

Beslutning

 • Mødeindkaldelse til ekstra ordinært møde d. 12 april 2022
 • Budget for Seniorrådet - Hvert kvatal
 • Budgetønsker til kommende år fra Seniorrådet indsendes d. 22 juni 2022 - behandles på møde i Maj 2022


Formand Birgit Nielsen byder velkommen til borgmester Merete Amdisen.

Borgmesteren fortæller om budgetforhandlingerne og nye arbejdsmetoder.

Borgmesteren fortæller om ny fremskrivningsplan på ældreområdet.

Borgmesteren opfordre til at Seniorrådet gøre brug af socialudvalgsformand Erkan Yapici.

Borgmesteren fortæller om fremtiden for de nye boliger på Kærbo.