Dagsorden
Seniorrådet torsdag den 25. november 2021 kl. 12:00

Mødelokalet Kæmpen, 2. sal Rådhuset

Sagsfremstilling

  Der skal vælges en mødeleder, som leder det konstituerende møde indtil  formand for seniorrådet er valgt.

Sagsfremstilling

- Valg til Region Hovedstadens Ældreråd - 2 repræsentanter og 1 suppleant- Valg til Vestegnens Ældreråd - 2 repræsentanter og 1 suppleant- Valg til Plejehjemsbestyrelse- Valg til Folkeoplysningsudvalget- Valg til tilgængelighedsudvalget - 2 repræsentanter og 1 suppleant- Valg til Medborgerudvalget - 1 repræsentant og 1 suppleant- Valg af kontaktperson på Kærbo/Torsbo- Valg af kontaktperson til Brohuset (teknisk hjælp og bestilling af lokale)- Valg af kontaktperson til Ældresagen- Valg af administrator til Facebooksiden- Valg af webmaster til hjemmesiden- Valg til aktivitetsudvalg - 3 til 4 repræsentanter- Valg til kommunikationsudvalg (Presse, Tv, Borgerinformation mv.) - 3 repræsentanter- Valg af repræsentant, der følger med Byrådets dagsordner og referater- Valg af repræsentant, der følger med i Økonomiudvalgets dagsordner og referater- Valg af repræsentant, der følger Social- og Sundhedsudvalgets dagsordner og referater- Valg af repræsentant, der følger Teknik og Miljøudvalgets dagsordner og referater- Valg af repræsentant, der følger kultur- og Fritidsudvalgets dagsordner og referater- Valg af repræsentant, der følger Handicapudvalgets dagsordner og referater

Sagsfremstilling

- Fastsættelse af datoer for Seniorrådet ordinære møder
i 2022-
Faste punkter til seniorrådsmøderne
-
orientering fra formand/næstformand, øvrige udvalg, Rådets økonomi, nyt fra Social- og Sundhedsudvalget og fra Center for Voksne og Velfærd- Forplejning under møderne- Er der medlemmer af seniorrådet, der ikke ønsker diæter?- Udarbejdelse af liste med rådets navne, adresse, telefonnumre og mailadresser.- I-pads til rådets medlemmer- Udlevering af nøglekode til Brohuset og information om rådets skabe i Brohuset- Udarbejdelse af idé-katalog for rådet kommende arbejde i 2022- Tidspunkter for møde med lederen af hjemmeplejen, besøg på Kærbo og Torsbo, møde med Social og Sundhedsudvalget evt. besøg i andre kommuner.- Udarbejdelse af legitimationsskilte-
Visitkort til formand og næstformand- Ny officiel mailadresse til seniorrådet via formanden- Liste til Danske Ældreråd over seniorrådets sammensætning mmed navne, adresser, telefonnumre og mailadresser på alle medlemmer af rådet.- Foto af hvert medlem samt "familiefoto" af det samlede råd
Sagsfremstilling

- Formand og næstformand deltager i Danske Ældreråds formand/næstformandsmøder.


- Formand og næstformand deltager i møder med administrationen, formand for Social- og Sundhedsudvalget, Borgmesteren og andre.


- Der kan nedsættes ad hov udvalg efter behov


- Formand og evt. æstformand udarbejder dagsorden sammen med seniorrådets sekretær


- Seretæren søger for forplejning til møderne


- Kontakt til administrationen sker via henvendelse til formand/næstformand


- Alle rådet medlemmer kan sende breve til pressen, efter aftale med formanden.