Referat
Seniorrådet tirsdag den 27. september 2022 kl. 10:00

Kærbo - Mødelokalet ved hovedindgangen

Sagsfremstilling

Mødets deltagere:

HUSK at melde afbud hvis man er ikke deltager.

Beslutning

Deltager: Formand Birgit Nielsen, Bjarne Boje, Ellis Andersen, Bjarne Gosvig og Per Nørskov

Afbud: Leif Christoffersen, Jan Diemer

Gæster: Leder af Kærbo Lene B. Stürup leder af aktivitetscentret Henriette Christiansen

Referent: Gitte Sørensen

Sagsfremstilling

Besøg af Kærbos leder Lene B. Stürup og leder af aktivitetscentret Henriette Christiansen fra kl. 10 til 11

Rundvisning på Kærbo fra kl. 11

Beslutning

Formand Birgit Nielsen byder velkommen til Lene og Henriette.

Lene spørger ind til hvem der sidder om bordet og alle præsenterer sig.

Lene fortæller om lidt om sig selv og om hendes stilling på Kærbo/Torsbo.

Lene informere om Kærbo og Torsbo og at de skal forblive 2 individuelle enheder, og at hun har 8 teamleder under sig fordelt på de 2 enheder.

Lene informere om ombygningen af Kærbos ældreboliger.

Lige nu har Kærbo 40 ældreboliger, 75 plejeboligere og 19 fleksible pladser derudover fortalte Lene at Torsbo har 12 ældreboliger og 29 plejeboliger.

De 20 af Kærbos ældreboliger er nu ombygget til reale plejeboliger, med hvad der skal være inkl. fælles arealer, køkken, opholdsrum, kontorer med personalefaciliteter mm.

De sidste 20 ældreboligere omdannes til 16 nye plejeboliger, men afventer nyt udbyd af håndværkere.


Henriette fortæller herefter lidt om sig selv og sit arbejde.

Henriette fortæller at hun har 14 medarbejder under sig - 10 på Kærbo (heraf 4 pædagoger) og 4 på Torsbo (heraf 2 pædagoger).

Henriette fortæller om det der hedder pejlemærker, og dette er noget hun og hendes personale arbejder efter.

Henriette informerer om at der tænkes i nyfortolkning i aktivitetscentret og hvilke tilbud der er i Ishøj man kan arbejde på tværs med.


Seniorrådet opfordrer og ønsker af Kærbo/Torsbos hjemmeside opdateres.

Så alle borger de mange aktiviteter der sker på Kærbo.

Tak til køkkenet for en dejlig frokost.

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Dagsorden er godkendt.

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra d. 23. august 2022

Beslutning

Referatet fra d. 23. august 2022 er godkendt.

Sagsfremstilling

Orientering fra formanden

 • Evaluering af 25 års jubilæum
 • Mødet d. 29. november 2022
 • Høringssvar om Værdipolitikken - Se bilag
 • Aflysning af møde med Helle Madsen pga. sygdom
 • Orientering om mødet i Regionsældrerådet d. 15. september 2022, emnerne var trafik, referat er videresendt

Beslutning

 • Evaluering: jubilæet levede op til forventningerne, dog med små justeringer til et lignende arrangement.
 • Møde d. 29/11: Seniorrådsmøde d. 22/11-22 flyttes til d. 30/11-22 kl. 10 med spisning kl. 13 (afventer Birgit). Frokost på resturent Mosen er bestilt.
 • Høringssvar: Høringssvaret er godkendt.
 • Aflysning: Helle Madsen er sygemeldt i en længere periode, så mødet Birgit skulle have med Helle Madsen bliver i stedet for med Velfærdsdirektør Alberte B. Burgaard
 • Regionsmøde: Der er sendt referat ud.

Bilag

Sagsfremstilling

Vestegnstræf fredag d. 28. oktober 2022 i Brohuset.

Program for dagen udsendes til jer, umiddelbart før mødet

Beslutning

Vestegnstræf:

Rammen er fra kl. 9 til 15

Der bliver snakket om programmet til dagen.

Der bliver lavet en invitation af  Birgit Nielsen og Bjarne Gosvig, som bliver sendt ud til godkendelse inden endelig udsendelse.

Sagsfremstilling

Årshjul for 2023

Formand Birgit Nielsen og Bjarne Gosvig kommer med et forslag til beslutning på mødet d. 25. oktober 2022

Beslutning

Se bilag.

Punktet tages op på næste møde.

Bilag

Sagsfremstilling

Er der orienteringer fra udvalgene, der skal deles?

Beslutning

Birgit Nielsen informere fra Tekninskudvalg:

Bus rute 127 kommer ikke til at køre i det østlige erhvervs område, dette finder Seniorrådet uhensigtsmæssigt, da der er store bygge områder, se evt. Seniorrådets budget udtalelser.


Per Nørskov og Birgit Nielsen informere fra Socialudvalget:

Seniorrådet er ikke blevet hørt vedr. aftalen af plejehjems pladser bliver reduceret fra 18 til 16 på de nye afdelinger.

Sagsfremstilling

Er der orientering fra udvalgene der skal deles?

Beslutning

Ellis Andersen informere fra Tilgængeligsudvalget:

 • Der bliver snakket om Brohusets brug og parkerings forhold.
 • Der blev informeret vedr. Ishøj Teater - Teateret skal rives ned og der bygges et nyt. Der blev påpeget parkerings forholdene skal forbedres.
 • Der blev informeret vedr. ny hal på Vibeholmsskolen. Der blev påpeget parkerings forholdene skal forbedres.
 • Referatet fra mødet bliver sendt ud når Ellis modtager det.


Ellis Andersen informerer om Fritidskonferencen i Vejle.

 • Ellis, Bjarne Boje og Per Nørskov var afsted og alle syntes det var en god dag og Vejle har mange interessante projekter, både gamle og nye.


Bjarne Gosvig informerer fra plejehjemsbestyrelsen.

 • Bjarne har sendt referat ud.

Sagsfremstilling

Budgetoversigt fra januar til 21. september 2022

Beslutning

Seniorråder ønsker et mere læseligt budgetoversigt.

Birgit tager det probleme op til mødet med Alberte Burgaard.

Bilag

Sagsfremstilling

Eventuelt

Beslutning

Formand Birgit Nielsen informere vedr. Seniorrådets blad.

Ellis Andersen efterspørger transport muligheder til demens ramte borger, der gerne vil deltage i arrangementer hos de frivillige. Seniorrådet snakker om muligheder, men det bedste bud er flextrafik.