Referat
Seniorrådet onsdag den 30. november 2022 kl. 10:00

Ishøj Rådhus 2.sal - Kæmpen

Sagsfremstilling

Mødets deltagere:

HUSK at melde afbud hvis man er ikke deltager.

Beslutning

Deltager: Birgit Nielsen, Bjarne Boje, Ellis Andersen, Leif Christoffersen, Finn Andersen og Bjarne Gosvig

Afbud: Per Nørskov og Jan Diemer

Referent: Gitte Sørensen

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Dagsorden er godkendt.

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra d. 25. oktober 2022

Beslutning

Referat fra d. 25. oktober 2022 er godkendt.

Sagsfremstilling

Orientering fra formanden

  • Seniorråds bladet er sat i trykken og kommer sidst i november 2022
  • Evaluering af Vestegnstræf d. 28. oktober 2022
  • Orientering om samtale med Alberte Burgaard d. 4. november 2022
  • Årshjul tilrettes fra 4 til 2 årlige budgetopfølgelser.


Opfølgning af Seniorrådets hjemmeside v/ Leif Christoffersen


OBS!! Hvis man ikke kan deltage i frokosten kl. 13 på restaurent Mosen, skal der senest lørdag d. 26. november gives besked til formand Birgit Nielsen

Beslutning

Formand Birgit Nielsen informere:

  • Senior bladet bliver leveret til Brohuset v/Bjarne Boje
  • Seniorrådet mener alt i alt at Vestegnstræffet var vellykket og har fået flere anerkendende bemærkninger fra deltager om at det var godt.
  • Orientering om samtale med Alberte Burgaard - Seniorrådet ønsker genforhandling i Byrådet af sekretær bistand (deltage i flere møder + arrangementer)


Leif Christoffersen informere, om at han intet har hørt fra IT-afdelingen selvom han har sendt brev.

Seniorrådet sender derfor brev til borgmester Merete Amdisen.

Leif skriver brev og sender først til Seniorrådet til godkendelse inden endelig brev til borgmesteren.

Sagsfremstilling

Årligt møde med leder af Ishøj Hjemmepleje Dina Munk

- Tidligere spørgsmål er sendt til Dina Munk - man må meget gerne tænke over hvis der er andet der kan tages op, men tiden skal også overholdes.

Leder Dina Munk deltager i Seniorrådsmødet fra kl. 10.30

Beslutning

Årligt møde med Dina Munk blev aflyst, da Hjemmeplejen fik uanmeldt tilsyn fra BDO.

Dina Munk bliver inviteret til nyt møde i januar 2023.

Bilag

Sagsfremstilling

Er der orienteringer fra udvalgene, der skal deles?

Beslutning

Intet at dele.

Sagsfremstilling

Er der orientering fra udvalgene der skal deles?

Beslutning

Bjarne Boje informere fra Folo:

  • Bjarne informere at der er uddelt penge til kommunens foreninger til ekstra ordinære ting/projekter.
  • Bjarne fortæller at Brohuset fylder meget i Folo med fordeling og udlån af lokaler.
  • Ved næste møde i Tilgængeligheds udvalget tager Bjarne Boje parkerings forholdene ved Brohuset op igen.


Bjarne Gosvig informere fra plejehjemsbestyrelsen, Bjarne sender referat ud.

Birgit informerer fra møde i Regionen, Birgit sender materiale ud.

Sagsfremstilling

Eventuelt

Beslutning

Intet til eventuelt.