Referat
Social- og Sundhedsudvalget onsdag den 12. august 2020 kl. 17:00

Rådhuset, mødelokale Tårnbjerget

Resume

Sundhedsmyndighederne fastholder forsamlingsforbuddet på 100 personer.

Sagsfremstilling

På baggrund af fastholdelse af forsamlingsforbuddet på 100 personer drøfter Social- og Sundhedsudvalget følgende:

  • Eventuelle ændrede rammer for årets Frivilligfest, såfremt der kommer yderligere restriktioner for forsamlinger.
  • Hvordan alternative rammer for prisuddelingerne kan drøftes med de respektive råd, såfremt rammerne for afholdelse af Frivilligfesten ændres.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget drøfter rammer for årets Frivilligfest samt prisuddeling, og sender sagen til drøftelse i Handicapråd, Udsatteråd og Seniorråd.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget har forslag om, at følgende arrangementer der er planlagt indenfor udvalgets område i aug./sept. aflyses:

  • Stafet for livet (Team Ishøj kobles på anden stafet) den 22.-23. august 2020
  • Store Cykeldag den 30. august 2020
  • Høstfest den 8. september 2020
  • Møde om demensvenlig Ishøj/demensstrategi den 21. september 2020
  • Frivilligfest den 25. september 2020

Uddeling af priser drøftes med de respektive råd.

Arrangementer vurderes løbende afhængig af aktuelle smittetal.

 

Bilag