Referat
Teknik- og Bygningsudvalget tirsdag den 17. august 2021 kl. 16:30

Ishøj Rådhus, Vandværket

Resume

Der skal vælges to medlemmer til dommerkomiteen, der uddeler årets arkitekturpris i Ishøj.

Sagsfremstilling

Teknik- og Bygningsudvalget skal udpege to medlemmer til dommerkomiteen. Medlemmerne af Byrådet udpeges for en valgperiode af gangen.

Borgene er i løbet af sommeren blevet opfordret til, at indsende kandidater til årets arkitekturpris og dommerkomiteen vil på besigtelsesturen modtage et program med de bedste kandidater og en kort beskrivelse af byggeriet eller anlæget.

Der er fastlagt en besigtelsestur samt et bedømmelsesmøde onsdag d. 8. september kl.15-19.30. Her tager dommerkomiteen rundt og ser de udpegede kandidater hvorefter der afholdes et voteringsmøde, hvor den endelige vinder findes.

Der afholdes efterfølgende en prisoverrækkelse på Rådhuset og vinderen modtager en indmuringsplade.

Regulativet for præmieringen er vedlagt som bilag.


Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget udvælger to personer til dommerkomiteen.

Beslutning

Teknik- og Bygningsudvalget beslutter at udpege Annelise Madsen og Henrik Olsen.


Tiltrådt.

Bilag