Referat
Teknik- og Bygningsudvalget torsdag den 21. november 2013 kl. 17:00

Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Bredekærs Vænge 98A – 98K ønsker at genopføre tagkonstruktionen, da taget blæste af under stormen i oktober. En tilladelse vil kræve en dispensation fra bygningsreglementets kapitel 7.4.2, stk. 1, vedrørende mindste varmeisolering ved ombygning og andre forandringer i bygningen. Alternativt vil en efterisolering i henhold til bygningsreglementets krav forøge bygningshøjden, og dette vil kræve en dispensation fra servitut tinglyst den 30. oktober 1973 som tillægstekst til Byplanvedtægt nr. 6, § 5, der foreskriver, at der ikke må ændres på husenes facader. Det indstilles at fastholde bygningsreglementets krav og meddele dispensation fra servitutten.

Sagsfremstilling

Stormen i oktober har ødelagt taget på 10 boliger på Bredekærs Vænge 98A - 98K. Erik Nielsen, ejer af Bredekærs Vænge 98B, er valgt som repræsentant og søger tilladelse til at forøge højden med 7 cm på sternkanten mod havesiden, da dette vil være nødvendigt for at overholde bygningsreglementets krav til mindste varmeisolering.

Hvis der ikke meddeles tilladelse til at forøge højden med 7 cm ønsker Erik Nielsen tilladelse til at reetablere tagkonstruktionen, som den var i 1972.

Administrationen anbefaler at der ikke meddeles dispensation fra bygningsreglementets kap. 7.4.2, stk. 1. Administrationen anbefaler, at der meddeles dispensation fra servitut tinglyst den 30. oktober 1973 som tillægstekst til Byplanvedtægt nr. 6, § 5, vedrørende forøgelsen af højden på sternkanten mod havesiden, så det er muligt at opfylde kravet om mindste varmeisolering stillet i bygningsreglementets kap. 7.4.2, stk. 1.

Indstilling


Teknik- og Bygningsudvalget vedtager,
under forudsætning af at der ikke modtages væsentlige indsigelser ved naboorienteringen,
at  der ikke meddeles dispensation fra bygningsreglementets kap. 7.4.2, stk. 1,
at der meddeles dispensation fra servitut tinglyst den 30. oktober 1973 som tillægstekst til Byplanvedtægt nr. 6, § 5, vedrørende forøgelsen af højden på sternkanten mod havesiden, så det er muligt at opfylde kravet om mindste varmeisolering stillet i bygningsreglementets kap. 7.4.2, stk. 1.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

En tilladelse til at genopføre tagkonstruktionen som den var i 1972 kræver en dispensation fra Bygningsreglementets kap. 7.4.2, stk. 1.

Alternativt vil efterisolering efter bygningsreglementets krav, forøge højden på sternkanten med 7 cm mod havesiden og vil kræve en dispensation fra servitut tinglyst den 30. oktober 1973 som tillægstekst til Byplanvedtægt nr. 6, § 5 der foreskriver at:

"Der må ingensinde ændres på husets facader, farver eller materialer. Eventuelle vedligeholdelsesarbejder skal udføres i samme materialer og farvenuancer. Tilbygninger må ikke finde sted, forinden projekt er godkendt hos kommunen".

Bilag