Referat
Ungdomsskolebestyrelsen torsdag den 15. december 2016 kl. 17:00

Ishøj Ungdomsskole, Vejledalen 7, 2635 Ishøj - evt. afbud bedes meddelt aftentelefonen: 23395686

Sagsfremstilling

  1. Videofilm om gadeorienterede unge vises (ca. 12 minutter)

Beslutning

Ungdomsskolebestyrelsen besluttede at tage videoen til efterretning.

Tiltrådt 

Sagsfremstilling

  1. Genoptagelse af punkter vedrørende ungeundersøgelse 2016: Høring af forslag til ny klubstrategi i Ishøj Kommune

Beslutning

Ungdomsskolebestyrelsen behandlede det fremsendte forslag til ny klubstruktur i Ishøj og, efter grundig diskussion, anbefaler bestyrelsen model A med følgende begrundelse:  

  • Der skal være forskel på klubberne på tværs af kommunen.
  • Der er kulturforskelle på skolerne og klubberne og samtidig har skift mellem skolerne erfaringsmæssigt givet uro i elevgrupperne.
  • Det er vigtigt, at der er forskellige muligheder, som de unge kan knytte an til ud fra faktorer som tryghed og interesser.

 

Ungdomsskolebestyrelsen stiller sig positivt overfor det særskilte klubtilbud for de 15 til og med 17 årige under forudsætning af følgende: 

  • Lokalebehovet skal tilpasses så der ikke er overlap mellem de ungegrupper, der kommer med forskellige formål og forudsætninger. Det vil kræve en analyse af lokalebehovet, så både klubben og ungdomsskolens øvrige virksomhed kan tilgodeses bedst muligt. Der ønskes separate indgange til de to aktiviteter

 

Tiltrådt

Bilag

Sagsfremstilling

Af hensyn til sidste afleveringsfrist for emner der skal behandles i KU, foreslås følgende møderække:

 

18. januar 2017

22. februar 2017

29. marts 2017

24. maj 2017

24. august 2017

16. oktober 2016

Beslutning

Fastlæggelse af møderække: 

Onsdag den 8. februar 2017

Onsdag den 5. april 2017

Onsdag den 7. juni 2017

Onsdag den 16. august 2017

Onsdag den 4. oktober 2017

Onsdag den 6. december 2017

 

Tiltrådt