Referat
Ungdomsskolebestyrelsen onsdag den 24. august 2016 kl. 17:00

Ishøj Ungdomsskole, Vejledalen 7, 2635 Ishøj - evt. afbud bedes meddelt aftentelefonen: 23395686

Sagsfremstilling

Byrådet førstebehandler budgetforslag for 2017 og overslagårene 2018 - 2020 mandag den 22. august 2016.

I budgetforslaget er der en ubalance på 57 mio. kr. for budget 2017. Til dækning af ubalancen er der udarbejdet et sparekatalog, som forlægges Byrådet ved 1. behandlingen.

2. behandlingen af budgetforslaget forventes at ske i Byrådets møde den 4. oktober 2016.

Direktionscentret, økonomiafdelingen har udarbejdet budgetmateriale til budget 2017 og overslagsårene.

Budgetmateriale på Kultur og Fritidsområdet vedhæftes dagsordenen.

Indstilling


Ungdomsskolebestyrelsen beslutter at tage spareforslaget for Ungdomsskolen til efterretning.

Beslutning

TILTRÅDT

Bilag

Sagsfremstilling

I foråret 2016 gennemførte Ishøj Kommune en ungeundersøgelse, de afdækkede de unges fritidsliv og herunder brug af kommunens fritidstilbud. På baggrund af undersøgelsens resultater besluttede Børne- og Undervisningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget på deres møder i juni 2016, at administrationen skulle fortsætte arbejdet med at afdække unges fritidsvaner, udarbejde oplæg til formål for kommunens aftenklubber og ungdomsskolens klubdel, herunder forslag til et mere bæredygtigt klubtilbud. Sagen blev efterfølgende behandlet på byrådsmødet den 21. juni. På den baggrund sendes oplæg til ny strategi for Ishøj Kommunes klubtilbud i høring.

Ungdomsskolebestyrelsen indstiller, at Ny Strategi for ishøj Kommunes klubtilbud godkendes med følgende bemærkninger:

  • Forslaget ser umiddelbart spændende ud. Bestyrelsen forventer, at der kommer et konkret forslag til endelig udtalelse.

 

 

 

 

Beslutning

TILTRÅDT

Bilag