Mål - og søgetal for søgning til ungdomsuddannelse efter 9. og 10. klasse

Der blev med EUD- aftalen fra november 2018 bl.a. fastsat krav til kommunerne om særlige måltal for søgning til erhvervsuddannelserne, dette grundet behovet for flere faglærte i fremtiden

Kommunalbestyrelsen skal én gang årligt skal fastsætte lokale måltal for søgning til ungdomsuddannelserne og præsentere disse samt de seneste års søgetal til ungdomsuddannelserne på kommunens hjemmeside. Følgende tre kategorier skal der foreligge måltal for:

  • Erhvervsuddannelse, både eud og eux
  • Gymnasiale uddannelser, både 2- og 3- årige

I Ishøj Kommune er følgende måltal for søgning til erhvervsuddannelser besluttet:
1. at mindst 25 % af eleverne i 2020 vælger en erhvervsuddannelse umiddelbart efter 9. eller 10. klasse.
2. at mindst 30 % af eleverne i 2025 vælger en erhvervsuddannelse umiddelbart efter 9. eller 10. klasse.

Nedenstående tabel viser Ishøj Kommunes søgetal samt landsgennemsnittet fra 2021 til og med 2024.

Den første tabel på billedet viser opdelt søgetal for henholdsvis 9. og 10. klassetrin. Den anden tabel viser det samlede søgetal for 9. og 10. klassetrin.

Begge tabeller viser elevernes 1. prioritet, hvilket betyder at der reelt kan være elever, der søger en gymnasial uddannelse som 1. prioritet men som starter på en erhvervsuddannelse, da de ikke opfylder adgangskravet eller ikke består en optagelsesprøve.