Sammenhængende plan for vejledning i folkeskolen

Med den politiske aftale ”Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden” fra 2018 blev det aftalt, at alle kommuner skal have en sammenhængende plan for vejledningen i deres kommune.

Elever og forældre skal opleve, at der er tydelig sammenhæng mellem de forskellige vejledningsaktiviteter, uddannelsesvalget og overgangen til ungdomsuddannelser. Hovedformålet med planen er nemlig, at eleverne bliver afklaret i deres uddannelsesvalg. Samtidigt skal den sammenhængende plan også føre til, at vejledningsaktiviteterne i udskolingen integreres med den øvrige undervisning i folkeskolens fag og emner. Den sammenhængende plans vigtigste målgrupper er derfor udskolingseleverne i 8. og 9. klasse og deres forældre.

Planen er således en fælles plan for vejledningsaktiviteterne for alle kommunens elever i 8. og 9. klasse og ikke en individuel vejledningsplan for hver enkelt elev.

Det er kommunalbestyrelsens ansvar, at den sammenhængende plan udarbejdes, men det er skolerne, der gennem vejledere, skolelederne og lærerne skal få planen til at leve. Det er dem, der skal tilrettelægge skoledagen, så elever og forældre får en oplevelse af, at vejledningsaktiviteterne, der skal støtte elevens nysgerrighed og sikre god overgang til ungdomsuddannelserne, spiller naturligt ind i skolens dagligdag.

Nedenfor ses den sammenhængende plan for vejledning i Ishøj kommune, opdelt på 8.- og 9. klasse:

8. klasse plan for vejledning

9. klasse plan for vejledning