Medlemstilskud

Medlemstilskuddets størrelse fastsættes hvert år af Ishøj Byråd 

Medlemstilskuddet ydes pr. kontingentbetalende medlem uanset bopæl, dog er der en undtagelse for de politiske ungdomsforeninger.

Foreningen kan maksimalt modtage et tilskud fra Ishøj Kommune, som er svarende til foreningens samlede kontingentindhentelse.

Medlemstilskud i 2022:

Idrætsforeninger og børne- og ungdomsforeninger:

Medlemmer under 25 år: 265 kr. 
Medlemmer over 60 år: 165 kr.

Øvrige foreninger:

Alle medlemmer uanset alder: 165 kr.

Politiske ungdomsorganisationer:

Medlemmer under 25 år med bopæl i Ishøj: 265 kr.

Medlemmer med handicap:

Der ydes dobbelt tilskud til medlemmer med handicap. Medlemmet skal have et handicap i forhold til aktiviteten og der skal udfyldes en handicaperklæring for medlemmet. Handicaperklæringen kan hentes her.

Hvordan og hvornår skal der søges?

Center for Kultur og Fritid sender information ud til de tilskudsberettigede foreninger i slutningen af februar, når der åbnes for ansøgning om medlemstilskud.

Ansøgningen foregår i Ishøj Foreningsportal. Her indtaster foreningen medlemstal og uploader revideret regnskab og medlemsliste. Læs mere om revision af foreningsregnskaber 

Erklæring om indhentelse af børneattest skal e-godkendes, før der kan søges tilskud og det gøres også i Foreningsportalen. I højre side af skærmen findes link til mere information om børneattester.

I Foreningsportalen er der vejledning til, hvordan man logger på som foreningsbruger og hvordan der søges om medlemstilskud. Læs mere på Foreningsportalen.

Foreningen skal sikre, at foreningens CVR nr. er registreret korrekt, og at dette er koblet sammen med foreningens NEM-konto. Udbetaling kan kun ske til foreningens NEM-konto.

Nye foreninger kan også søge om medlemstilskud. Tilskuddet tildeles for den resterende del af året, gældende fra den første hele måned efter godkendelsen.

Retningslinjer for at ansøge opdateres her på siden.