Ishøj Ungdomsskole

Velkommen til Ishøj Ungdomsskole


Ungdomsskolen er en væsentlig del af ungeområdet i Ishøj Kommune. Ungdomsskolens virksomhedsområder er dels bestemt af Ungdomsskoleloven, dels af de behov vi har i vores kommune på ungeområdet.

Vores ungdomsskole har tre virksomhedsområder, som indholdsmæssigt præsenteres herunder.

Skole & Uddannelse

I afdelingen for Skole & Uddannelse udarbejder vi undervisningsforløb, som tilbydes til folkeskolernes 7.-10. klasse - herunder valgfag, tematiserede workshopforløb og forløb med særlig fokus på sociale og personlige kompetencer samt individuelt tilrettelagte forløb for elever med særlige forudsætninger.

Fritidsundervisning

I afdelingen for fritidsundervisningen arbejder vi med læring i uformelle rammer. Her er din deltagelse båret af lyst til at blive klogere på dig selv og det der interesserer dig.

Alle vores hold er gratis – der kan være lidt egenbetaling på workshops, events og ture.
Du kan sagtens tilmelde dig flere hold, workshops, events & ture i løbet af en sæson.

Klub

Ishøj Ungdoms klubtilbud tilbyder dig et personligt frikvarter i en klub uden fordømmelse eller bedømmelse.

Du bliver mødt med tillid, ligeværd og respekt.

I klubberne bliver du til nogen - og ikke kun til noget.

Vores mål er at prikke til din personlige, sociale og faglige udvikling, støtte dig ved behov og udfordre dine tanker og handlinger i hverdagen.