Danmarks VILDESTE Kommune

Ishøj Kommune er med i kampen om at blive Danmarks VILDESTE Kommune

Tilmeldingen er sendt af sted, og vi er trukket i arbejdstøjet for, i samarbejde med Strandgårdskolen og Vejleåparken, at bringe naturen tættere på borgerne.

Her på siden kan du løbende følge med i, hvordan projektet og andre initiativer skrider frem

Du kan læse mere om konkurrencen på DKVild.dk

Miljøminister Lea Wermelin har inviteret alle landets kommuner til at dyste om at blive Danmarks Vildeste Kommune. Naturen er i krise, og tusindvis af dyre- og plantearter risikerer at uddø. Formålet med konkurrencen er at vende den tilbagegang til fremgang.

Nok er Ishøj Kommune en lille brik i det store puslespil, men vi har alle et ansvar for at give naturen de bedste forudsætninger, og her skal Ishøj Kommune selvfølgelig også bidrage.

Dommerpanelet, som består af Miljøministeren, Morten DD. Hansen og Frank Erichsen, vil udvælge den kommune, der byder ind med "det mest fantastiske biodiverstetsprojekt, baseret på bl.a. idérigdom, engagement, antal omlagte kvadratmeter/kubikmeter vild natur og udbredelsen af viden til borgerne om den vilde naturs evner og egenskaber".

I slutningen af 2022 vil der blive kåret en vinder, som så kan kalde sig Danmarks VILDESTE Kommune.

I Ishøj Kommune arbejder vi med flere tiltag, der skal give plads til, at naturen kan udfolde sig.  I 2017-19 blev Landsbyskoven rejst, 25 ha skov som vi i fremtiden arbejder på at udvide.  Der sættes dyr ud til afgræsning, vi er i fuld gang med at ændre praksis for slåning af grøftekanterne langs veje, og vi lægger flere arealer ud til bivenlig blomstersåning.

Som kommune skal vi selvfølgelig gå forrest ved at gøre vores egne arealer vildere, men vi kan ikke gøre det alene, og derfor har Ishøj Kommune i samarbejde med boligforeningen AAB og den lokale Strandgårdskolen meldt ind med et projekt, der går ud på at få naturen ind på de grønne fællesarealer i Vejleåparken.  Med projektet giver vi naturen tilbage til beboerne, skoleeleverne og besøgende, som alle vil få et indblik i, hvordan små ændringer kan skabe en stor forskel for biodiversiteten og vende tilbagegang til fremgang.

Der er stort potentiale i at få folk ud i de nære grønne områder, da det har positiv indvirkning på både det fysiske og mentale helbred. Hvis vi kan bringe naturen tættere på folk i byen og samtidig formidle de positive fortællinger, der knytter sig dertil, så vil der forhåbentlig spire en tanke og forståelse for, hvorfor vi skal værne om naturen – både inde i og uden for byen.

Følg projektet her

INSEKTREGISTRERINGER

KØDBENET (Stationsvej ved Bilka)

 

FUND: 21 arter
SJÆLDNE FUND: Tyklårsolbille

 

På græsarealerne på ”kødbenet” er der sået en bi-venlig blomsterblanding og med den rette drift af arealet står der nu rigtig mange blomster, som tiltrækker både bier, svirrefluer, sommerfugle, græshopper, biller og meget mere.

 

På billedet ses Tyklårsolbillen.

Foto og registreringer: Jonas Hansen fra Ishøj Naturcenter, Juli 2021

INSEKTREGISTRERINGER

STØJVOLDEN

 

FUND: 34 arter
SJÆLDNE FUND: Humlefluen Villa Hottentotta


Registreringen viser, at de mange blomster som er udsået på Støjvolden i stedet for græs, tiltrækker mange forskellige insekter, blandt andet den relativt sjældne humleflue med det specielle latinske navn Villa Hottentotta. Selvom dens lodne krop minder om en humlebi, så er det en svirreflue. Det kan man blandt andet se på antallet af vinger, hvor bier har 2 par tydelige vinger og fluer har 1 par vinger og 1 par svingkøller. Desuden er den smukke Citronsommerfugl også spottet på arealet.

 

På billedet ses Villa Hottentotta
Foto og registreringer: Jonas Hansen fra Ishøj Naturcenter, Juli 2021

INSEKTREGISTRERINGER

VANDHUL OG STRÆKNING LANGS RINGSTEDBANEN

 

FUND: 64 arter
SJÆLDNE FUND: Blå cikade


Ved vandhullet ved Ringstedbanen blev der registreret den meget sjældne Blå Cikade og den
relativt sjældne bladbille Åkandesivbuk. Området huser desuden sommerfugle, svirrefluer, biller, græshopper mm.

 

På billedet ses Blå Cikade.
Foto og registreringer: Jonas Hansen fra Ishøj Naturcenter, Juli 2021

INSEKTREGISTRERINGER

ISHØJ SØPARK

 

FUND: 21 svirreflue arter
SJÆLDNE FUND: Gul humlesvirreflue (rødlistet)


Ved Ishøj Søpark er den vilde pastinak en vigtig fødekilde for mange arter af svirrefluer.

Dette modstrider jo lidt med vores indsats om at få planten fjernet, for vild pastinak er en invasiv art, der kan fortrænge andre plantearter og derved påvirker biodiversiteten i negativ retning, hvis den får lov til at brede sig, samtidig kan plantesaften give udslæt og kløe.

Gul humlevirreflue er dog glad for vild pastinak og den er en af de største svirrefluer i Danmark.

 

På billedet ses Gul Humlesvirreflue.
Foto og registreringer: Jonas Hansen fra Ishøj Naturcenter, Juli-August 2021

INSEKTREGISTRERINGER

STRANDGÅRDSKOLEN

 

FUND: 23 arter
SJÆLDNE FUND: Fieberiella septentrionalis

 

Ved Strandgårdskolen er der taget initiativ til, at lade græsset gro og lave området en smule vildere og med bedre plads til insekterne. Efter en sommer med dette initiativ er der allerede mange insekter at finde i buskene i området. Blandt andet den sjældne cikade Fieberiella Septentionalis, som ses på billedet.

 

Foto og registreringer: Jonas Hansen fra Ishøj Naturcenter, Juli-August 2021

HØSLÆT I VEJLEÅPARKEN

AUGUST 2021

 

I Vejleåparken har græsset fået lov at gro hele sommeren, som en del af projektet ”Danmarks VILDESTE Kommune” - nu er det tid til, at det bliver slået og givet som foder til dyrene i dyreparken.

Græsset har groet for at give plads til flere insekter og mere variation af græsser og urter. Men nu er frøene kastet og græsset er klar til høslæt.

 

Derfor skal vi sammen slå græsset med leer. Der vil være børneleer og voksenleer, en instruktør til at hjælpe og vejlede og lidt til at slukke tørsten

 

Kom og vær med!
VEJLEÅPARKEN - Vi mødes på arealet ud for Strandgårdsskolen
MANDAG DEN 30. AUGUST
KL. 12.00-17.00

Dagen arrangeres af AABs lokalafdeling 55, Strandgårdskolen
og Ishøj Kommune i samarbejde med DN og Ishøj Naturcenter

SÅ ER VI IGANG

22. APRIL 2021

 


Skitseringen og den kreative proces er i gang. Tankerne er store, og vi tegner og snakker om, hvordan bierne, sommerfuglene og svirrefluerne kan få bedre levevilkår i Ishøj Kommune.

Der har været en stor interesse i projektet rundt om i kommunen – der er mange der gerne vil være med til at gøre Ishøj VILDERE – og det er jo super dejligt.

 

Ambitionerne fra tilmeldingen skal nu udfoldes og gøres til konkrete idéer på fysiske tiltag, der kommer biodiversiteten og borgerne til gode. Vi har haft første møde med Vejleåparken og Strandgårdskolen, og der er mange gode idéer og arealer at tage af, og nogle af de vigtigste indledende øvelser er at få sorteret lidt i idéerne.

I dag skitserer vi på området op ad Strandgårdskolen, og i næste uge skal vi mødes med flere af projektets interessenter omkring de indledende tanker.

Vi glæder os til at vise jer mere omkring projektet.

Deltag i Danmarks (måske) VILDESTE julekalender

Julekalender fra Miljøministeriet. Julekalenderen har med et glimt i øjet til formål at nå ud til de borgere, der endnu ikke giver græsslåmaskinen et frikvarter i ny og næ. Vi når ikke alle, men sammen kan vi nå ud til flere med budskabet om, at alle kan være med til at give naturen en hjælpende hånd. Alt batter, og i fællesskab er vi allerede godt på vej mod et VILDERE Danmark. Klik på dagens låge og bliv klogere

Andre initiativer omkring VILD kommune

Kommunen blomstrer

Du kan igen i år se et hav af blomster på kødbenet langs stationsvejen. Og hvis du vil opleve mere, så tag en tur i Pilemølleparken og på den nye støjvold, som er sået til med vild engblanding og oplev et inferno af blomster og summende bier.

Kirkebjerg Vænge

Kommunen har i samarbejde med den initiativrige grunderforening ved Kirkebjerg Vænge udsået et område med engblanding til gavn for bestøverne. Når blomsterengen er etableret skal den efterfølgende klippes og materialet skal opsamles. Det bliver spændende at følge udviklingen. 

Vildtbaneparken

I Vildtbaneparken er der kommet flere vilde arealer. Boligselskabet har sået engblanding flere steder, som lige nu blomstrer og tiltrækker sommerfugle og bier.