Friluftskort for Store Vejleådalen

Nyt friluftskort guider vej til spændende oplevelser på tværs af kommunegrænsen

 

Vidste du, at man komme til nærliggende landskaber med stor oplevelsesværdi ved blot at gå under en motorvej eller en jernbane. F.eks. er afstanden overraskende kort og adgangen let imellem udflugtslandskabet ved Tranegilde og Røjlegrøften Naturpark i Taastrup.

Friluftskortet indeholder informationer om natur, rekreative og historiske seværdigheder i og omkring ådalen. Kortet angiver stiforbindelser og faciliteter samt 22 steder med stor oplevelsesmæssig værdi. Ishøj Kommune har sammen med de tre andre kommuner i ådalen (Albertslund, Høje-Taastrup og Vallensbæk) samlet informationer i et kort til glæde for brugerne.

I Ishøj Kommuner er kortet placeret to steder. Se placeringer her. Kortet findes i en folder version der kan downloades her.

Kortet er blevet til på baggrund af et ønske fra Friluftsrådets lokale kreds på Vestegnen. Herfra har man igennem længere tid haft et ønske om at tydeliggøre de mange natur- og rekreative værdier der er er tilknyttet Store vejleådalen og de omgivende landskaber.