Flexhandicap

Ishøj Kommune tilbyder en individuel kørselsordning for svært bevægelseshandicappede, blinde og stærkt svagsynede

 

Kørselsordningen sikrer, at svært bevægelseshæmmede samt blinde og stærkt svagsynede får samme mobilitet og kollektiv transport tilbud som alle andre borgere, og dermed har muligheden for at besøge familie og venner, tage på indkøb, tage til kulturelle aktiviteter og andre gøremål.

  • Hvis du har behov for befordring til og fra fritidsaktiviteter og ikke er i stand til at benytte almindelig offentlig transport, kan du benytte dig af ordningen Flexhandicap.
  • Ordningen udbydes i samarbejde med trafikselskabet Movia.
  • Førerhundebrugere kan som hidtil medtage en førerhund i den individuelle handicapkørsel uden ekstra betaling.

 

 

               

 

Godt at vide

Hvem kan køre med Flexhandicap?

Flexhandicap er et tilbud til borgere, der har svært ved at benytte den almindelige kollektive transport uden hjælp fra andre. 

For at komme i betragtning til Flexhandicap skal du udfylde Movias ansøgningsskema som findes nederst på siden her.  Ansøgningsskemaet sendes til Forebyggelse og Rehabilitering, Vejlebrovej 45, 2635 Ishøj som herefter tager stilling til godkendelse.  

Hvis du godkendes til Flexhandicap oprettes du herefter som bruger ved Movia.

Movia vil i den forbindelse sende dig et velkomstbrev med information om, hvordan du bestiller din første tur med Flexhandicap. 

Sagsbehandlingstid: 4 uger

 

Aktiviteter der ikke indgår i indsatsen;

 

  • Kørsel til læge eller speciallæge der kan dækkes af kommunen
  • Kørsel til sygehus eller anden regional behandling, der dækkes af regionen.
  • Der kan ikke bevilges ekstra ture alene på baggrund af behov for kørsel til træning eller andet. 

 

Hvor kan jeg køre med Flexhandicap?

Kørselsordningen dækker hele Movias område, hvilket vil sige Sjælland, Lolland, Falster og Møn samt de brofaste øer. Flexhandicap kører på alle årets dage og hele døgnet rundt.

Movia hjælper også med planlægningen af landsdækkende rejser. Her skal du ringe til kundeadministrationen på hverdage mellem kl. 09:00 - 12:00 på telefon 70 26 27 27 (tast 4).

 

Hvor mange ture kan jeg køre med Flexhandicap?

Som bruger af flexhandicap kan du køre 104 enkeltture om året fra 1. januar til 31. december. Hvis du får behov for at køre mere end 104 ture i et kalenderår, skal du kontakte kommunen, der i særlige tilfælde har mulighed for at visitere dig til flere ture. Hvis du ikke har brugt alle turene den 31. december, kan de resterende ture ikke overføres til det næste år.

  • Ekstra ture: dette kan bevilges ud fra en individuel konkret vurdering ved pludselige, uforudsete hændelser, der har forårsaget, at de bevilgede ture er brugt. Der skal være brugt 80 % af turene før ekstrature kan søges.
  • Gratis ledsager: borgeren skal være fysisk afhængig af en ledsager under kørslen. Eller borger skal have en adfærd, der nødvendiggør en ledsager, som kan forhindre skade på borger og andre. Det bevilges ikke gratis ledsagelse, hvis borgers behov udelukkende opstår i forbindelse med hjælp ved ankomsten. 

 

Årligt medlemsabonnement

For kørsel med Flexhandicap, skal du betale en årlig medlemsbetaling på 300 kr. Medlemsabonnementet dækker administrative udgifter til 104 ture pr. kalender år fra d. 1. januar til d. 31. december. Tilmeldes du senere på året tilpasses dine antal af ture, og du betaler kun medlemsabonnement for de måneder, der er tilbage af året. 

Du skal udfylde et ansøgningsskema og sende det til Forebyggelse og rehabilitering

Du kan evt. aflevere ansøgningen i postkassen hos borgerservice. 

Du finder kontaktoplysningerne i boksen "Kontaktoplysninger" forneden.

Du kan hente Ansøgning om Flexhandicap (moviatrafik.dk). på dette link. 

Skal du søge om ekstra ture?
På linket kan du søge om ekstra tillæg til din kørsel; Ansøgning eksttra tillæg-dec21 (moviatrafik.dk)

Du kan kontakte afdelingens administration alle hverdage på tlf. 4357 7840 eller cvv@ishoj.dk.

Du kan kontakte Movia, hvis du har spørgsmål til bestilling af kørsel på 70 26 27 27.

Telefontider: Mandag-Fredag: kl. 09:00 - 10:00. 

Her kan du læse mere om Flexhandicap.