Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) ydes som tilskud ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

For at få Borgerstyret personlig assistance (BPA), skal du have en betydelig og varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der medfører et omfattende behov for hjælp, eller have et hjælpebehov, som ikke kan dækkes af personlig og/eller praktisk hjælp.

Formålet med BPA-ordningen er, at du på trods af din funktionsevnenedsættelse, kan leve så almindeligt som muligt, og bl.a. deltage i aktiviteter på samme måde som andre borgere, og at den hjælp du modtager, er sammenhængende og helhedsorienteret.

Ordningen består af et kontant tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere. For at bruge BPA-ordningen skal du derfor, være i stand til at fungere som arbejdsgiver. Hvis du overfører tilskuddet til en nærtstående, en virksomhed eller en forening, skal du dog kun være i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne.

For at give svar på nogle af de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med en BPA-ordning, som f.eks. udmåling af tilskud, tilrettelæggelse af ordningen, løn- og ansættelsesvilkår ol., har Ishøj Kommune i tillæg til kvalitetsstandarden udarbejdet en BPA-håndbog. 

Ishøj kommunes BPA-Håndbog finder du her og kvalitetsstandarden for BPA-ordning finder du her

Hvis du ønsker yderlige oplysninger om BPA-ordninger kan du læse mere på Borger.dk eller du kan kontakte BPA konsulenten i Center for Voksne og Velfærd på telefon 4357 7575.