Fra hospital til eget hjem

Ishøj Kommune har to koordinerende sygeplejersker, hvis opgave er at skabe tryghed og sammenhæng i forløbet mellem udskrivning fra hospital til eget hjem eller til andet kommunalt tilbud

De koordinerende sygeplejersker involveres, når der er behov tidligt i forløbet.

De er derfor i stand til - i samarbejde med dig, dine pårørende, plejepersonalet på hospitalet, hjemmeplejen og andre relevante fagpersoner - at planlægge en god og tryg udskrivelse til eget hjem.

Sygeplejerskernes arbejde er at:

  • Besøge ved behov nyindlagte borgere og informerer om Ishøj Kommunens tilbud
  • Deltage ved behov i samarbejdet om komplekse udskrivelser for alle borgere
  • Afdække behovet for hjemmehjælp, hjælpemidler eller boligændringer 
  • Afdække behovet for plejehjem, ældrebolig, daghjem og/eller døgnpladser

Hvis du ønsker at tale med kommunens koordinerende sygeplejersker kan de kontaktes alle hverdage på tlf. 4357 6990.

Telefontiderne er:

Mandag - fredag: kl. 8.30-10.00