Ishøj Kommune som arbejdsplads

Ishøj Kommune er en arbejdsplads med godt 1900 medarbejdere, hvor vi prioriterer balancen mellem arbejdsliv og privatliv, faglig udvikling og god ledelse

Vi er en lille kommune med 23.000 borgere. Styrken ved at være en mindre kommune er, at en idé hurtigt kan blive til virkelighed uanset hvor i organisationen, du arbejder.

Som kommune er vi til for borgerne. Derfor er meningen med arbejdslivet hos os at skabe arbejdsfællesskaber i balance, som yder god offentlig service til vores borgere. 

Byrådet har med visionen ”Fælles om mulighedernes Ishøj” sat en fælles retning for vores lokalsamfund, og ledere og medarbejdere i Ishøj Kommune spiller en vigtig rolle i at få omsat visionen til handling i et tæt samarbejde på tværs af byrådet, borgere, foreninger og virksomheder. 

Deres politiske drøm er, at Ishøj i 2035 er en både økonomisk robust, grøn og mangfoldig kommune, som er kendetegnet ved velfærd, sammenhold og tryghed for alle borgere. Du kan læse visionen her: ishoj.dk/vision2035.  

Se video herunder med borgmester Merete Amdisen, hvor hun fortæller om visionen.

Teksten fortsætter under videoen

Alle har indflydelse på rammerne hos os

Når du bliver ansat hos os, bliver du del af en arbejdsplads, hvor alle har indflydelse på rammerne. Hver dag gør vi en vigtig forskel i mange menneskers liv, og det sætter vi en ære i.

Vi har i fællesskab valgt at have fokus på tre sigtelinjer, som er vigtige for vores arbejdsglæde og trivsel på tværs i organisationen og på den enkelte arbejdsplads.
De tre sigtelinjer er liv, læring og ledelse. Se boksen nederst.

Med et fælles fokus på liv, læring og ledelse i vores organisation, ønsker vi sammen at skabe Danmarks bedste arbejdspladser, hvor folk har lyst til at søge til og blive i længere tid. 

Vi sætter løbende prøvehandlinger i gang, hvor vi tester nye måder at tilrettelægge arbejdsdagen og arbejdsopgaverne på. Fx fleksibel arbejdstid, hjemmearbejdsdag, fordybelsestid, karriere- og kompetenceudvikling og onboarding.

Tre fokusområder

Liv

Som ansatte skal vores liv være i balance – både arbejdsliv og privatliv. Derfor har vi fleksibilitet og indflydelse på arbejdets tilrettelæggelse og kan tilpasse vores arbejdsliv til den konkrete livsfase, vi er i. Psykologisk tryghed i vores relationer og godt kollegaskab er afgørende for, at det er rart at gå på arbejde.

Læring

Vi skal kunne se meningen med, det vi gør. Vores motivation og engagement er stærkt knyttet til mulighederne for at udvikle vores kompetencer og gøre en faglig forskel til glæde for vores borgere. Vi vil være hinandens gode og faglige kolleger, som løser de kommunale opgaver i en holdånd.

Ledelse

God ledelse er en forudsætning for, at vi har en god arbejdsplads med et sundt arbejdsmiljø. Vores ledere skal derfor have de bedste forudsætninger for sammen med medarbejderne at bidrage til skabelsen af Danmarks bedste arbejdspladser.