Haveaffald

Bor du i villa eller rækkehus

Alle haveboliger, som renovationsbilen kan køre til, kan få afhentet haveaffald.

Haveaffald hentes én gang om måneden fra 1. marts til 30. november. 

Du skal stille dit haveaffald ud ved skel tidligst dagen før det hentes, og senest samme dag inden kl. 6.00. Beholdere skal stilles, så håndtaget vender ud mod vejen. 

Du kan se, hvornår der hentes haveaffald hos dig i Selvbetjeningen.

Bor du i etagebolig eller rækkehus med fælles opsamlingsplads

Hvis du bor i en bebyggelse med en fælles container, skal du følge anvisningen på skiltene. Kontakt din vicevært, hvis du er i tvivl.

Hvis du bor i et område med stisystemer, kan I efter aftale med Vestforbrænding, stille jeres haveaffald ud til nærmeste vej eller P-plads, hvor skraldebilen kan køre. 

I skal stille jeres haveaffald ud ved skel tidligst dagen før det hentes, og senest samme dag inden kl. 6.00. Beholdere skal stilles, så håndtaget vender ud mod vejen.

Andre muligheder:

Du kan også aflevere dit haveaffald på genbrugsstationen i Brøndby.

Brug din selvbetjening

I vores selvbetjeningsportal kan du:

 • Se, hvornår der bliver hentet affald på din adresse
 • Fortælle os, hvis dit affald ikke er hentet
 • Vælge, hvor tit din beholder til mad- og restaffald skal tømmes
  (hver uge eller hver 14. dag)
 • Bestille en anden beholderstørrelse

Gå til selvbetjening


Hvad sker der med dit haveaffald

Du kan se, hvad der sker med dit haveaffald i filmen "Hvor bliver affaldet af".

 • Grene under 15 cm i tykkelse
 • Græsafklip
 • Blade
 • Nedfaldsfrugt
 • Bambus
 • Ukrudt
 • Hækafklip
 • Buske
 • Planter uden urtepotte
HUSK:

Hvis du bundter haveaffaldet, må det maks. være 1,5 m i længden, have en diameter på maks. 0,5 m og en vægt på maks. 10 kg.

 • Træstubbe, trærødder, stød og stammer over 15 cm i diameter (skal på genbrugsstationen)
 • Madaffald (skal til madaffald)
 • Jord (skal på genbrugsstationen)

Du kan komme haveaffald i papirsække eller bundte det. Du skal selv anskaffe sækkene.

Grene bundter du med snor af naturfibre, f.eks. bomuld - ikke ståltråd eller nylonsnor.

Bundter med grene må højst være 1,5 meter lange og have en diameter på max. 0,5 meter. Grene må højst være 15 cm tykke.

Blade, nedfaldsfrugt, afklip og ukrudt skal lægges i papirsække. 

Sække og grenbundter må højst veje 10 kg.

Du kan benytte beholdere til dit haveaffald. Beholderne kan du købe hos blandt andet byggemarkeder eller vognmænd.

Følgende beholderstørrelser kan benyttes: 140 liter, 240 liter, 360 liter eller 400 liter

Beholderen skal være forsynet med nummeret 840-1 som tegn på, at den lever op til standarderne.

Borgere og grundejere kan kompostere haveaffald fra egen have. 

Juletræer uden pynt og fod indsamles i uge 3.