Borger

Ishøj Kommune gør det nemt for dig at komme af med dit affald effektivt og miljørigtigt

Ishøj Kommune indsamler dit sorterede husholdningsaffald. Her er et par generelle tommelfingerregler til din sortering derhjemme:

 • Emballage skal være tømt for indhold, og evt. låg skal tages af.
 • Er affaldet sammensat af forskellige materialer, skal det skilles ad. Kan du ikke skille det ad, så sorter affaldet ud fra det materiale, der er mest af.
 • Brug din sunde fornuft: Plast til plast, metal til metal, glas til glas, papir til papir, mad til mad og resten til restaffald
 • Hvis du kommer i tvivl, så læg affaldet i beholderen til restaffald.

Brug din selvbetjening

I vores selvbetjeningsportal kan du se, hvornår der bliver hentet affald på din adresse.

Her kan du også fortælle os, hvis dit affald ikke er hentet.

Eller du kan vælge, hvor tit din beholder skal tømmes (hver uge eller hver 14. dag) eller bestille en anden beholderstørrelse.

Gå til selvbetjening

 

Hent sorteringsguide

Har du brug for at se tømmedagene på din adresse, kan du benytte VESTFORBRÆNDINGS SELVBETJENINGSPORTAL.

Det må du bruge som brænde i din brændeovn

Du må kun bruge rent brænde, som fx:

 • rent, tørt kløvet træ (dvs. ikke behandlet med lak, maling, imprægnering, lim eller lignende
 • træpiller
 • træbriketter

Bemærk, at du kun må optænde din brændeovn med kvas, pindebrænde, optændingsblokke eller sammenkrøllet avispapir.

Det må du ikke bruge som brænde i din brændeovn
 • Behandlet træ (fx imprægneret træ, malet træ, lakeret træ, limet træ, spånplader, MDF-plader, plastlaminatplader, savsmuld, og træpaller)
 • Husholdningsaffald (fx mælkekartoner, papir, pap, plast, farvede og glittede reklamer og blade)
 • Affald eller haveaffald. Afbrænding af affald er forbudt.
Sådan fyrer du miljørigtigt og uden røggener

Du er som brændeovnsejer ansvarlig for at fyre så miljørigtigt som muligt. Ved at følge nogle få gode råd, kan du fyre mere miljørigtigt og med færre røggener:

 • Brug rent og tørt træ
 • Sørg for rigeligt luft
 • Fyr lidt ad gangen
 • Gå ud og tjek røgen - den bør være næsten usynlig

Hvis røgen bliver mørk og lugter grimt er det et tegn på luftforurening. Det sker, hvis du brænder affald, vådt træ eller ved for lav varme.

Hvor meget den enkelte brændeovn forurener kommer an på både brænde, fyringsmetoder og ovn.

Er du i tvivl, om du fyrer rigtigt, kan du spørge din skorstensfejer om råd:

Torben Glad Nielsen
Køgevej 289
2635 Ishøj
Tlf: 40 44 42 94
TORBENGLAD@SKORSTENSFEJEREN.DK 
Sankt Hans-bål

Vil du vide mere om, hvordan du bedst brænder et Sankt Hans bål af, så læs BEREDSKABSSTYRELSENS GUIDE TIL SANKT HANS BÅL.

Vil du vide mere?

Du kan få flere oplysninger om udledningen af partikler fra brændeovne hos MILJØSTYRELSEN eller DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER.

Du kan læse mere om miljøvenlig fyring på hjemmesiden Grønt Ansvar under Miljøministeriet.

Affaldskværne giver en lang række ulemper for kloaksystemet, og Ishøj Kommune giver derfor ikke tilladelse til etablering af affaldskværne.

Hvorfor er affaldskværne ikke tilladt?

Med en affaldskværn undgår man at madrester i køkkenspanden giver lugtgener og fluer. De findelte madrester bliver skyllet ud i køkkenvasken og bortskaffes gennem kloakken i stedet for via dagrenovationen.

Madrester i kloakken kan forårsage tilstopning i ældre kloaksystemer, tiltrække rotter og give problemer med driften af renseanlægget.

Slam fra spildevand bruges blandt andet som gødning på landbrugsjord. En affaldskværn er stærk nok til at kværne bl.a. plastik, små dåser, glas, stanniol m.m. Det giver risiko for, at andet end organisk affald ender i renseanlæggets slam og forurener landbrugsjorden.  

Hvad kan du gøre med dit madaffald?

Du skal sortere alt dit madaffald i de grønne bioposer, som alle borgere har fået tildelt i Ishøj Kommune.

Du kan også vælge at skaffe en kompostbeholder, hvor du kan kompostere det grønne køkkenaffald.

I Ishøj Kommune skal madaffald fra boliger bortskaffes i henhold til REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD.