Plast

Bor du i villa eller rækkehus med egne beholdere

Dit plast indsamles i en 240 liter todelt beholder sammen med papir.

Beholderen tømmes som udgangspunkt hver 2. uge. 

Læs, hvor dine affaldsbeholdere må stå

Bor du i etagebolig eller rækkehus med fælles beholdere

I mange bebyggelser er beholderen til plast placeret på affaldsøer sammen med beholdere til andre affaldstyper.

Du kan få mere at vide hos jeres ejendomsmester. 

Andre muligheder

Du kan også aflevere dit plast på genbrugsstationen i Brøndby.

Brug din selvbetjening

I vores selvbetjeningsportal kan du:

 • Se, hvornår der bliver hentet affald på din adresse
 • Fortælle os, hvis dit affald ikke er hentet
 • Vælge, hvor tit din beholder til mad- og restaffald skal tømmes
  (hver uge eller hver 14. dag)
 • Bestille en anden beholderstørrelse

Gå til selvbetjening

Hvad sker der med dit plast

Du kan se, hvad der sker med dit plast i filmen "Hvor bliver affaldet af".

 • Plastikbakker fra kød, grønt og frugt 
 • Plastikspande og -bægre fra fx yoghurt og is 
 • Plastikdunke og -flasker fra fx vaskemidler, shampoo og juice 
 • Husholdningsfilm og plastikposer 
 • Plastiklegetøj (ikke legetøj der indeholder elektronik eller PVC) 
 • Bobleplast 
 • Omslag og cover fra DVD’er og CD’er
HUSK:

Du kan lægge både hård og blød plast i beholderen til plast.

Plasten skal være nogenlunde ren og tømt for mad. Er den vanskelig at få ren, så smid den hellere til restaffald.

 • Flamingo (skal til restaffald, storskrald eller genbrugsstationen)
 • Stort plast der ikke kan være i beholderen (skal på genbrugsstationen)
 • Plastikemballage og -flasker der er mærket med faresymboler (skal i miljøboks/skab eller på genbrugsstationen) 
 • Medicinemballage (skal til restaffald - medicinrester skal på apoteket) 
 • Gummi (skal til restaffald, storskrald eller på genbrugsstationen)
 • Margretheskåle og andet melamin (skal til restaffald, storskrald eller på genbrugsstationen)
 • PVC fx regntøj, gummistøvler, badedyr og badevinger (skal på genbrugsstationen)

Tom emballage med faremærket ”udråbstegn” = sundhedsfare, som ofte er på sæber, shampoo og lignende, kan godt genanvendes og skal derfor bortskaffes som plastaffald.

Emballage med øvrige faremærker skal som udgangspunkt bortskaffes som farligt affald.

Dog kan helt tom emballage med brandfarligt indhold (fx håndsprit) bortskaffes til forbrænding, fx sammen med restaffald.