Restaffald

Bor du i villa eller rækkehus med egne beholdere?

Dit restaffald indsamles i en 240 liter todelt beholder sammen med madaffald.

Beholderen tømmes som udgangspunkt hver uge. Du kan vælge tømning hver 14. dag, hvis du har mindre mængder af mad- og restaffald.

Bemærk at beholderen altid tømmes hver uge i sommermånederne juni-juli-august.

Læs, hvor dine affaldsbeholdere må stå

Bor du i etagebolig eller rækkehus med fælles beholdere?

I mange bebyggelser er beholderen til restaffald placeret på affaldsøer sammen med beholdere til andre affaldstyper.

Du kan få mere at vide hos jeres ejendomsmester.

Brug din selvbetjening

I vores selvbetjeningsportal kan du:

 • Se, hvornår der bliver hentet affald på din adresse
 • Fortælle os, hvis dit affald ikke er hentet
 • Vælge, hvor tit din beholder skal tømmes (hver uge eller hver 14. dag)
 • Bestille en anden beholderstørrelse

Gå til selvbetjening

 • Pizzabakker
 • Chipsposer og kaffeposer
 • Bleer og hygiejnebind
 • Støvsugerposer
 • Gavepapir
 • Flamingo
 • Strøelse til husdyr
HUSK:

Læg affaldet i en almindelig plastpose og bind knude på, så det ikke flyder ud i beholderen.

 • Mælke- og juicekartoner: Skal i beholder til plast.
 • Farligt affald: Er miljøskadeligt og skal i miljøboksen eller på genbrugsstationen, så det kan blive behandlet forsvarligt.
 • Elektronik og batterier: Er ligeledes miljøskadeligt og skal i miljøboksen eller på genbrugsstationen.
 • Affald, som kan genbruges.

 • Sod og aske fra brændeovne skal du lægge i poser, der lukkes helt, inden du lægger poserne i beholderen. Ellers kan skraldemanden få sod i ansigtet, når han tømmer beholderen.
 • Hvis du har fugtigt affald, skal du lægge det i en plastpose, inden du smider det til restaffald.
 • Glasskår, knive eller andre spidse og skarpe genstande pakker du ind, fx i en avis, så skraldemanden ikke skærer sig, eller sækken revner.
 • Du skal altid lægge bleer, ekskrementer fra kæledyr og andet lugtende affald i en tæt plastpose.
 • Køkkenkværne må ikke benyttes af hensyn til muligheden for genanvendelse.
 • Du kan hjemmekompostere den vegetabilske del af dit madaffald.

Fedt og olie i afløbet kan give store problemer for kloakken – det gælder både de små og store mængder.

Fedtet vil, når det nedkøles, størkne og sætte sig som fedtaflejringer på den indvendige side af kloakrøret – det danner propper, rørene tilstoppes og pumperne skal i sidste ende udskiftes.

Derfor skal du bortskaffe fedt- og olierester fra madlavning sammen med restaffald.

Gode råd:

 • Brug eventuelt en lille tragt til at opsamle den brugte olie
 • Lad fedt- og olierester afkøle, så det er nemmere at håndtere
 • Tør stegepanden af med køkkenrulle