Restaffald

Bor du i villa eller rækkehus med egne beholdere

Dit restaffald indsamles i en 240 liter todelt beholder sammen med madaffald.

Beholderen tømmes som udgangspunkt hver uge. Du kan vælge tømning hver 14. dag, hvis du har mindre mængder af mad- og restaffald.

Bemærk at beholderen altid tømmes hver uge i sommermånederne juni-juli-august.

Læs, hvor dine affaldsbeholdere må stå

Bor du i etagebolig eller rækkehus med fælles beholdere

I mange bebyggelser er beholderen til restaffald placeret på affaldsøer sammen med beholdere til andre affaldstyper.

Du kan få mere at vide hos jeres ejendomsmester.

Brug din selvbetjening

I vores selvbetjeningsportal kan du:

 • Se, hvornår der bliver hentet affald på din adresse
 • Fortælle os, hvis dit affald ikke er hentet
 • Vælge, hvor tit din beholder til mad- og restaffald skal tømmes
  (hver uge eller hver 14. dag)
 • Bestille en anden beholderstørrelse

Gå til selvbetjening

Hvad sker der med dit restaffald

Du kan se, hvad der sker med dit restaffald i filmen "Hvor bliver affaldet af".

 • Pizzabakker
 • Chipsposer og kaffeposer
 • Bleer og hygiejnebind
 • Støvsugerposer
 • Gavepapir
 • Flamingo
 • Strøelse til husdyr
HUSK:

Læg affaldet i en almindelig plastpose og bind knude på, så det ikke flyder ud i beholderen.

 • Mælke- og juicekartoner (skal til mad- og drikkekarton sammen med plast)
 • Farligt affald (skal i miljøboks/skab eller på genbrugsstationen)
 • Elektronik og batterier (skal i miljøboks/skab eller på genbrugsstationen)
 • Affald som kan genanvendes eller genbruges.

Hvis du en sjælden gang har mere restaffald end normalt, kan du købe et mærkat til at sætte på en sæk, som du selv køber. Mærkaterne koster 135 kr. for 4 stk.

Du sætter din ekstra sæk med mærkatet ved siden af din beholder. Sækken må højst veje 10 kg.

Når du får hentet restaffald, tager skraldefolkene den ekstra sæk med. Du kan godt sætte flere sække ud. 

Du kan bestille mærkater på selvbetjeningen eller ved at kontakte Vestforbrændings kundeservice.

 • Sod og aske fra brændeovne skal du lægge i poser, der lukkes helt, inden du lægger poserne i beholderen. Ellers kan skraldemanden få sod i ansigtet, når han tømmer beholderen.
 • Hvis du har fugtigt affald, skal du lægge det i en plastpose, inden du smider det til restaffald.
 • Glasskår, knive eller andre spidse og skarpe genstande pakker du ind, fx i en avis, så skraldemanden ikke skærer sig, eller sækken revner.
 • Du skal altid lægge bleer, ekskrementer fra kæledyr og andet lugtende affald i en tæt plastpose.
 • Køkkenkværne må ikke benyttes af hensyn til muligheden for genanvendelse.
 • Du kan hjemmekompostere den vegetabilske del af dit madaffald.

Fedt og olie i afløbet kan give store problemer for kloakken – det gælder både de små og store mængder.

Fedtet vil, når det nedkøles, størkne og sætte sig som fedtaflejringer på den indvendige side af kloakrøret – det danner propper, rørene tilstoppes og pumperne skal i sidste ende udskiftes.

Derfor skal du bortskaffe fedt- og olierester fra madlavning sammen med restaffald.

Gode råd:

 • Brug eventuelt en lille tragt til at opsamle den brugte olie
 • Lad fedt- og olierester afkøle, så det er nemmere at håndtere
 • Tør stegepanden af med køkkenrulle