Elektronik og batterier

Elektronikaffald og batterier indeholder bestanddele som kan gøre dem til farligt affald

Når din virksomhed bortskaffer elektronikaffald og batterier, er det vigtigt at det gøres korrekt, da elektriske og elektroniske produkter og batterier kan indeholde stoffer, som er skadelige for menneskers sundhed og miljøet. Desuden kan metaller og andet, som udstyret indeholder, genbruges.

Producentansvar

Elektronikaffald og batterier omfattet af 'producentansvar'. Producentansvar betyder, at det er producenter og importører af udstyret, der har ansvaret for at få det behandlet, når det er blevet til affald.

Du kan finde flere oplysninger om producentansvar, herunder liste over producentansvarsforeninger, som har ansvar for behandling af elektronikaffald og batterier på Dansk Producentansvarssystems (DPA) hjemmeside.

Elektronikaffald

Elektronikaffald omfatter stort set alt, hvad der er ledning på og/eller batterier i. Hvis affaldet består af kasseret udstyr, markedsført før den 1. april 2006, skal du:

  • Enten selv sørge for at elektronikaffaldet bliver transporteret til og behandlet på et miljøgodkendt behandlingsanlæg 
  • Eller aflevere det kasserede udstyr hos producent eller importør ved køb af tilsvarende nyt udstyr. Producenter og importører har nemlig pligt til at tage det gamle udstyr retur uden særskilt betaling, når der købes tilsvarende nyt.

Hvis affaldet består af kasseret udstyr, markedsført efter den 1. april 2006, skal du:

  • Enten aflevere det til producent eller importør (uden betaling) 
  • Eller indgå en særlig aftale med producent eller importør om, at din virksomhed selv påtager sig ansvaret for transport og behandling af affaldet og selv betaler for det, til den tid.

Batterier og akkumulatorer

Batterier og akkumulatorer er også farligt affald, men kan, uden fritagelse for den kommunale indsamlingsordning, afleveres til de indsamlingsvirksomheder og modtageanlæg, der er registreret som godkendte i Miljøstyrelsens Affaldsregister.