Virksomhed

Alle virksomheder har pligt til at sortere deres affald. Det gælder både produktionsaffald og almindeligt affald fra kontorer, butik m.m. Ishøj Kommune afgør og anviser, hvordan dit affald skal behandles


Virksomheder kan mod betaling benytte genbrugsstationerne.
Du kan få yderligere information om betaling for brug af genbrugsstationen her.

I erhvervsaffaldsregulativet finder du kommunens regler for håndtering af affald fra virksomheder

Ishøj Kommunes regulativ for erhvervsaffald fastlægger, hvordan du skal sortere og behandle de forskellige typer af affald, samt dine pligter og dit ansvar.

Læs regulativ for erhvervsaffald

Som noget nyt indfører Ishøj Kommune og de 17 andre kommuner i Vestforbrændings opland nummerpladebetaling for erhvervsaffald på genbrugsstationerne.

Det betyder, at alle bilers nummerplade bliver scannet ved indkørsel på pladserne. Det er stadig gratis for private at aflevere affald på genbrugsstationen.

Læs mere om ordningen på: www.vestfor.dk/genbrugsstationer/erhvervskunde/