Jord

Du skal anmelde flytning af jord, hvis jorden kommer fra arealer, der er kortlagt, er fra offentlig vej eller er forurenet

Hvis du graver jord op, skal du altid sikre, at jorden sorteres i uforurenet og forurenet jord.

Du finder reglerne om håndtering af jord i Ishøj Kommunes regulativ for jord.

Hvordan anmelder jeg jordflytning?

Du skal anmelde jordflytning via hjemmesiden Jordweb.

Her skal du:

  1. Oplyse adressen, hvor du vil flytte jord fra
  2. Oplyse, hvem der skal modtage jorden
  3. Oplyse, hvem der skal transportere jorden
  4. Vedhæfte relevant dokumentation

Hvis du ikke har brugt Jordweb tidligere, skal du først oprette dig som bruger.

Vær opmærksom på at hvis jorden kan deles op i forskellige forureningskategorier, skal du anmelde hver kategori for sig. Husk også at vedlægge analyseresultater og gerne et kort over, hvor du har gravet jorden op.

Små mængder

Små jordmængder på op til 1 m3 kan - mod betaling af gebyr for brug af genbrugsstation - afleveres på genbrugsstationer uden forudgående anmeldelse.

Bemærk, at genbrugsstationen ikke modtager jord fra ejendomme, der er registrerede som forurenede.

Spørgsmål

Spørgsmål om håndtering af jord skal rettes til Center for Park, Vej og Miljø på tlf. 4357 7777 eller pvm@ishoj.dk.