Akut hjælp til børn, unge og familier

Er du bekymret for et barn, eller har du selv brug for akut hjælp?

Her på siden finder du råd til, hvad du skal gøre, hvis du er bekymret for et barn, eller hvis du selv er barn, ung eller forælder og har akut brug for råd og vejledning.

Du kan læse mere om rådgivning og akut hjælp på borger.dk.

Uden for kommunens åbningstider kan du rette henvendelse til Københavns Vestegns Politi.

Hvis du får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år lever under forhold, der bringer dets sundhed eller trivsel i fare, har du pligt til at underrette kommunen.

Hvordan sender du en underretning?

Du kan skrive en underretning via Digitalpost (e-boks).

Du kan også vælge at bruge vores selvbetjeningsløsning Underretning om udsatte børn/unge.

Du skal altid benytte Digitalpost (e-Boks) eller selvbetjeningsløsningen, hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Hvis du har spørgsmål, som ikke rummer personlige oplysninger, kan du også sende en mail til Center for Børn og Forebyggelse på underretninger@ishoj.dk eller kontakte StraXen på tlf. 43 57 75 78.

Du kan læse mere om underretninger på borger.dk og om underretningspligt på ministeriets hjemmeside.

Hvis Ishøj Kommune får kendskab til familier med børn, der vender hjem efter udrejse til et konfliktområde, er kommunen forpligtet til at sikre børnenes trivsel, sundhed og udvikling. Kommunens indsats er beskrevet i denne handleguide.

Hvis du har børn op til 18 år og har brug for rådgivning og vejledning, kan du ringe til Åben Anonym Rådgivning i Familieværkstedet på Ishøjgård.

Rådgivningen foregår anonymt og kan for eksempel dreje sig om udfordringer i forhold til:

  • forældrerollen
  • konflikter i parforholdet, som påvirker jeres børn
  • skilsmisserelaterede udfordringer
  • bekymrende ændringer i jeres barns adfærd eller humør.

Åben Anonym Rådgivning kan kontaktes på telefon 23 43 40 74.

Du har mulighed for at få op til fem samtaler.

Du kan læse mere om tilbuddet her.

Hvis du er mellem 15 og 25 år og har brug for en samtale med en professionel, kan du kontakte den anonyme Ungerådgivning i Center for Børn og Forebyggelse.

I Ungerådgivningen kan samtalernes temaer kan være mange - fx:

  • forældres skilsmisse
  • konflikter derhjemme eller i skolen
  • tristhed
  • ensomhed
  • mobning.

Rådgivningen er anonym og samtalernes indhold bliver mellem dig og psykologen.

Du kan kontakte Ungerådgivningen på tlf. 51 50 44 41.

Du kan læse mere om tilbuddet her.

Alle børn og unge kan ringe til Børns Vilkårs BørneTelefon på 116 111.

Der er åbent kl. 11-23 alle dage året rundt.

Du kan også ringe eller chatte med BørneTelefonens Nattelinje mellem kl. 23 og 02, hvis du har brug for hjælp om natten.

Børns Vilkårs ForældreTelefon er rådgivning til alle forældre og pårørende, der har spørgsmål, som omhandler børn.

Du kan kontakte ForældreTelefonen og få gratis, børnefaglig rådgivning på tlf. 35 55 55 57.