Kasper Bjering Søby Jensen (A)

Kasper Bjering Søby Jensen er medlem af Socialdemokraterne (A)

Civilt erhverv: Gymnasielærer i matematik og fysik

Født: 1980

Bor i Vejleåparken

I byrådet siden: 2014

Politiske mærkesager:

Jeg har siddet i byrådet de sidste to valgperioder, og har i foråret påtaget mig opgaven som gruppeformand i en tid, hvor vi skal samle og revitalisere vores parti. Jeg tror på, at Socialdemokratiet er det bedste parti til at samle mennesker og i fællesskab at udvikle rammen om det gode liv.

Mine mærkesager er fortsat at sikre gode daginstitutioner og skoler til vores børn, samt udviklingen af Ishøj som et godt sted at bo for den mangfoldighed af mennesker, som har deres liv og hverdag i vores by. Herunder at vores almene boligområder bliver trygge og attraktive for alle – ung som gammel, rig som fattig og alle etniciteter.

Vores kommunale skoler fravælges i dag af hver tredje familie. Vi skal sætte alle kræfter ind på, at gøres folkeskolen så god, at den ikke fravælges af frygt for kvalitet og mistrivsel.

Og så skal vi arbejde på, at Ishøj bliver stadigt mere økonomisk uafhængig af tilskud fra staten.

Medlem af følgende politiske udvalg:

Kasper Bjering Søby Jensen

Medlem af Socialdemokratiet (A)

21406037

kabsj@ishoj.dk