Den kommunale ungeindsats: Ishøj Uddannelse og Job

Er du gået ud af folkeskolen og er under 25 år, og har behov for uddannelsesvejledning kan du kontakte Ishøj Uddannelse og Job (IUJ).
Går du i folkeskolen og har behov for uddannelsesvejledning kan du kontakte Ishøj Grundskolevejledning.


Den kommunale ungeindsats er opdelt i to afdelinger:

 • Uddannelsesvejledning i folkeskolen varetages af Ishøj Grundskolevejledning 
 • Uddannelsesvejledning af unge ude af folkeskolen varetages af Ishøj Uddannelse og Job


Den kommunale ungeindsats kan bl.a.:

 • Informere dig om ungdomsuddannelserne
 • Informere dig om adgangskrav
 • Hjælpe dig med at finde den ungdomsuddannelse der passer til dig og dine kompetencer
 • Hjælpe dig med tilmeldingen til ungdomsuddannelse
 • Vejlede dig om SU
 • Hjælpe med afklarende praktikforløb

Du kan finde din uddannelsesvejleder herunder eller kontakte Ishøj Uddannelse og Job (IUJ) på tlf. 4357 4240 eller via sikkermail.

For unge der går i folkeskolen

Du vil møde din uddannelsesvejleder allerede på 6. klassetrin.

Herunder kan du finde den vejleder der er tilknyttet din skole:

 • Vejlebroskolen, Gildbroskolen, Skolen på Ishøjgård og specialklasserne på Gildbroskolen:
  Mette Mundt: 2011 7388
 • Gildbroskolen, Strandgårdskolen og Ishøj Skole:
  Ketty Larsen: 3123 2845
 • Vibeholmskolen, Ådalen og Next 10. klasse:
  Carsten Oddershede: 3123 2861

Du kan sende os en sikker mail via dette link.

Den Skolestyrkende Indsats er en håndholdt indsats målrettet Ishøj Kommunes folkeskoleelever fra 7.- 9.klasse.

Målgruppen for Den Skolestyrkende Indsats er elever, som har vanskeligt ved at være i folkeskolen eller som slet ikke møder op til trods for flere forsøg på at få eleven tilbage til skolen. Der er en høj grad af diversitet blandt målgruppen, men fælles er, at det er elever, der ikke kun har faglige udfordringer men ofte også personlige, sociale, psykiske og/eller familiære problemer.

En elev tilknyttet Den skolestyrkende Indsats forbliver indskrevet på sin folkeskole. Eleven har som udgangspunkt sin skoledag på ungdomsskolen, hvor der arbejdes med de sociale og faglige udfordringer der vanskeliggør en stabil skolegang. Det tilsigtes, at eleven er indskrevet i en begrænset periode, hvorefter eleven langsomt tilbagesluses til sin folkeskole.

Visitation til Den Skolestyrkende Indsats sker udelukkende via skolelederen på elevens folkeskole.

Kontakt til Den Skolestyrkende Indsats:
 • Lene Preus, ungekoordinator: 3123 2842 
 • Dennis Gregersen, pædagogisk vejleder: 2483 0635

Du kan også sende os en sikker mail via dette link.

For unge der har afsluttet folkeskolen og er under 25 år

Er du gået ud af folkeskolen, og er mellem 15 og 25 år, og har brug for uddannelsesvejledning, kan du telefonisk kontakte:

 • Reza Sediqhishiraz: 2011 72 95
 • Dennis Hjuler: 2365 1833
 • Sanne Lindsten: 3223 2853

Du kan også sende os en sikker mail via dette link.

Hvis du går på en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU), kan du kontakte nedenstående STU-vejledere:

 • Tine Theil: 6193 6260
 • Caroline Meldhede Aaskilde: 2382 51 04

Du kan også sende os en sikker mail via dette link.

Indsatser og projekter for unge der har afsluttet folkeskolen

Unge med Kant er et projekt, som understøtter udsatte unge mellem 15-29 år, der står uden uddannelse og arbejde.

Projektet har fokus på at skabe en meningsfuld plan sammen med de unge, som skal være meddesignere af deres eget forløb.

Formålet er at støtte de unge i at opnå selvforsørgelse og få det liv, som de ønsker sig. 

Unge med Kant er iværksat og ledes af EUK og gennemføres i Region Syddanmark og i Region Hovedstaden - i alt i samarbejde med ti kommuner og seks erhvervsskoler.

Projektet er tidsafgrænset og løber til og med december 2022.

Kontakt oplysninger til Unge med Kant:

Anne Louise Esbensen, Projektleder: 5143 1871

Joan Yang, Ungekoordinator: 6193 6259

Du kan sende os en sikker mail via dette link.

I Ungeindsatsen har vi en socialfaglig virksomhedskonsulent, som servicerer virksomheder og hjælper de unge under 30 år med praktikker, fritidsjob, elevpladser og ordinære jobs.

Har du behov for at kontakte virksomhedskonsulenten, kan du kontakte:

 • Ivana Babic: 2031 4696

Du kan også sende os en sikker mail via dette link.

Om ungeindsatsen i Ishøj Kommune

Med "Aftale om bedre veje til uddannelse og job", som blev indgået politisk den 13. oktober 2017 fik kommunerne ansvaret for alle unge under 25 år, indtil den unge har gennemført en ungdomsuddannelse og/eller har opnået fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

Som kommune skal vi sikre en sammenhængende ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen.

Kommunens opgave er at:

 • Gøre unge under 25 år parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse
 • Koordinere den samlede ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen

I Ishøj Kommune er det besluttet at Ishøj Uddannelse og Job koordinerer den sammenhængende ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen. Ishøj Uddannelse og Job er forankret i Erhvervs- og Beskæftigelses, som en enhed under Center for Beskæftigelse og Erhverv.

Uddannelsesvejledningen for unge ude af folkeskolen varetages af Ishøj Uddannelse og Job, og uddannelsesvejledningen for unge i folkeskolen varetages af Ishøj Grundskolevejledning. Grundskolevejledningen er forankret i Børne- og Undervisningsudvalget, som en enhed under Center for Dagtilbud og Uddannelse. 

Ishøj Uddannelse og Job varetager: 

 • Vejledningen om 15-17-åriges pligt til at være i uddannelse og/eller beskæftigelse
 • Opsøgende og opfølgende indsats for unge under 25 år, som hverken er i gang med eller har fuldført mindst en ungdomsuddannelse
 • Den sammenhængende ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen i samarbejde med medarbejdere og ledere fra Center for Dagtilbud og Uddannelse, Center for Børn og Forebyggelse og Center for Voksne og Velfærd. Den tværgående indsats er organiseret som faste netværksmøder forankret og koordineret af Ishøj Uddannelse og Job.

Udover ovenstående varetager Ishøj Uddannelse og Job indsatsen for unge mellem 18-30 år under lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Ishøj Grundskolevejledning og Den Skolestyrkende Indsats varetager:

 • Uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen og 10. klasse
  Grundskolevejlederne arbejder tæt sammen med skolerne og indgår i vejledning af eleverne i uddannelsesparathedsvurderinger, forældresamtaler og undervisningen i faget Uddannelse og Job
 • Den Skolestyrkende Indsats, som er en håndholdt indsats målrettet Ishøj Kommunes folkeskoleelever fra 7.- 9.klasse. Målgruppen for Den Skolestyrkende Indsats er elever, som har vanskeligt ved at være i folkeskolen eller som slet ikke møder op til trods for flere forsøg på at få eleven tilbage til skolen.

 

Kontaktoplysninger til administrationen i Ishøj Uddannelse og Job:

 • Mette Hensel, Leder: 3123 2869
 • Carmen Andersson, Udviklingskonsulent: 2335 8905
 • Marwa Sahament, STU administration: 2459 6429

Kontaktoplysninger til administrationen i Ishøj Grundskolevejledning og Den Skolestyrkende indsats:

 • Mette Mundt, Teamleder: 2011 7388
 • Carmen Andersson, Udviklingskonsulent og brobygningskoordinator: 2335 8905

Send os en sikker mail via dette link.

Du kan sende sikker digital post til Ishøj Uddannelse og Job via dette link.

Når du sender en sikker mail, kan du udveksle følsomme og fortrolige oplysninger, uden at uvedkommende kan få adgang til indholdet i din mail.

Du skal bruge NemID for at få adgang til sikker digital post.

Læs mere om, hvordan Ishøj Kommune beskytter dine persondata

Kort over Brohuset

Her kan du finde os

Ishøj Uddannelse og Job (IUJ) har lokaler i Brohuset - det nye medborger- og sundhedshus i hjertet af Ishøj.