Ishøj Uddannelse og Job (IUJ): Den kommunale ungeindsats i Ishøj

Er du under 25 år og har brug for uddannelsesvejledning kan du kontakte Ishøj Uddannelse og Job (IUJ)

Uddannelsesvejledningen kan:

 • Informere dig om ungdomsuddannelserne
 • Informere dig om adgangskrav
 • Hjælpe dig med at finde den ungdomsuddannelse der passer til dig og dine kompetencer
 • Hjælpe dig med tilmeldingen til ungdomsuddannelse
 • Vejlede dig om SU
 • Hjælpe med afklarende praktikforløb

Du kan finde din uddannelsesvejleder herunder eller kontakte Ishøj Uddannelse og Job (IUJ) på tlf. 4357 4240 eller via sikkermail.

Uddannelsesvejledning:

Uddannelsesvejledning:

Du vil møde din uddannelsesvejleder allerede på 6. klassetrin.

Herunder kan du finde den vejleder der er tilknyttet din skole:

 • Vejlebroskolen, Gildbroskolen og Skolen på Ishøjgård:
  Mette Mundt: 2011 7388
 • Vibeholmskolen, Ådalens Privatskole og Next 10 klasse:
  Ketty Larsen: 3123 2845
 • Strandgårdskolen og Ishøj skole:
  Ketty Larsen: 3123 2845

Du kan også sende os en sikker mail via dette link.

Er du mellem 15 og 25 år og har brug for uddannelsesvejledning, kan du telefonisk kontakte:

 • Reza Sediqhishiraz: 2011 72 95
 • Dennis Hjuler: 2365 1833

Du kan også sende os en sikker mail via dette link.

Hvis du er studerende på en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU), kan du kontakte nedenstående ungekoordinatorer/STU-vejledere:

 • Tine Theil: 6193 6260
 • Caroline Meldhede Aaskilde: 2382 51 04

Du kan også sende os en sikker mail via dette link.

Indsatser og projekter:

Indsatser og projekter:

Den Skolestyrkende Indsats er en håndholdt indsats målrettet Ishøj Kommunes folkeskoleelever fra 7.- 9.klasse.

Målgruppen for Den Skolestyrkende Indsats er elever, som har vanskeligt ved at være i folkeskolen eller som slet ikke møder op til trods for flere forsøg på at få eleven tilbage til skolen. Der er en høj grad af diversitet blandt målgruppen, men fælles er, at det er elever, der ikke kun har faglige udfordringer men ofte også personlige, sociale, psykiske og/eller familiære problemer.

En elev tilknyttet Den skolestyrkende Indsats forbliver indskrevet på sin folkeskole. Eleven har som udgangspunkt sin skoledag på ungdomsskolen, hvor der arbejdes med de sociale og faglige udfordringer der vanskeliggør en stabil skolegang. Det tilsigtes, at eleven er indskrevet i en begrænset periode, hvorefter eleven langsomt tilbagesluses til sin folkeskole.

Visitation til Den Skolestyrkende Indsats sker udelukkende via skolelederen på elevens folkeskole.

Kontakt til Den Skolestyrkende Indsats:
 • Lene Preus, ungekoordinator: 3123 2842 
 • Dennis Gregersen, pædagogisk vejleder: 2483 0635

Du kan også sende os en sikker mail via dette link.

Unge med Kant er et projekt, som understøtter udsatte unge mellem 15-29 år, der står uden uddannelse og arbejde.

Projektet har fokus på at skabe en meningsfuld plan sammen med de unge, som skal være meddesignere af deres eget forløb.

Formålet er at støtte de unge i at opnå selvforsørgelse og få det liv, som de ønsker sig. 

Unge med Kant er iværksat og ledes af EUK og gennemføres i Region Syddanmark og i Region Hovedstaden - i alt i samarbejde med ti kommuner og seks erhvervsskoler.

Projektet er tidsafgrænset og løber til og med december 2022.

Kontakt oplysninger til Unge med Kant:

Anne Louise Esbensen, Projektleder: 5143 1871

Joan Yang, Ungekoordinator: 6193 6259

Du kan sende os en sikker mail via dette link.

Om Ishøj Uddannelse og Job (IUJ)

Med "Aftale om bedre veje til uddannelse og job", som blev indgået politisk den 13. oktober 2017 fik kommunerne ansvaret for alle unge under 25 år, indtil den unge har gennemført en ungdomsuddannelse og/eller har opnået fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

Som kommune skal vi sikre en sammenhængende ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen.

Kommunens opgave bliver at:

 • Gøre unge under 25 år parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse
 • Koordinere den samlede ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen

Ishøj Kommune har valgt at etablere en ungeenhed, som har fået navnet Ishøj Uddannelse og Job (IUJ). Ishøj Uddannelse og Job varetager og koordinerer opgaverne i aftalen og de tilknyttede love.

Ishøj Uddannelse og Job varetager:

 • Uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen og 10. klasse
  Grundskolevejlederne arbejder tæt sammen med skolerne og indgår i vejledning af eleverne i uddannelsesparathedsvurderinger, forældresamtaler og undervisningen i uddannelse og job
 • Vejledningen om 15-17-åriges pligt til at være i uddannelse og/eller beskæftigelse
 • Opsøgende og opfølgende indsats til unge under 25 år, som hverken er i gang med eller har fuldført mindst en ungdomsuddannelse
 • Den sammenhængende ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen i samarbejde med medarbejdere og ledere fra Center for Børn og Forebyggelse, Center for Voksne og Velfærd og Vallensbæk Jobcenter. Den tværgående indsats er organiseret som faste netværksmøder forankret og koordineret af ungeenheden Ishøj Uddannelse og Job

Ishøj Uddannelse og Job er forankret i Børne- og Undervisningsudvalget, som en driftsenhed under Center for Dagtilbud og Uddannelse under direktørområdet Velfærd og Undervisning.

Kontaktoplysninger til administrationen i Ishøj Uddannelse og Job:

 • Mette Hensel, Leder: 3123 2869
 • Carmen Andersson, Udviklingskonsulent: 2335 8905

Send os en sikker mail via dette link.

Du kan sende sikker digital post til Ishøj Uddannelse og Job via dette link.

Når du sender en sikker mail, kan du udveksle følsomme og fortrolige oplysninger, uden at uvedkommende kan få adgang til indholdet i din mail.

Du skal bruge NemID for at få adgang til sikker digital post.

Læs mere om, hvordan Ishøj Kommune beskytter dine persondata

Kort over Brohuset

Her kan du finde os

Ishøj Uddannelse og Job (IUJ) har lokaler i Brohuset - det nye medborger- og sundhedshus i hjertet af Ishøj.