Kontanthjælpsloftet

Kontanthjælpsloftet er en grænse for, hvor meget du kan få i samlet støtte

Hvis du modtager uddannelseshjælp, kontanthjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, er der en grænse for, hvor meget du månedligt samlet kan modtage i uddannelseshjælp, kontanthjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, særlig støtte samt boligstøtte.

Din uddannelseshjælp, kontanthjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse vil ikke blive sat ned som følge af kontanthjælpsloftet, men du kan få udbetalt mindre i særlig støtte og boligstøtte.

Hvis du ikke får særlig støtte, og der ikke er nogen i din husstand, der får boligstøtte, vil kontanthjælpsloftet ikke have betydning for, hvad du kan få.

Hvor meget du kan få i samlet støtte afhænger af din alder, om du er forsørger, gift/samlevende eller enlig. Beløbets størrelse afhænger også af størrelsen af din uddannelseshjælp, kontanthjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse.

Kommunen afgør, hvor meget du samlet kan få om måneden. Udbetaling Danmark får besked fra kommunen om, hvad du samlet kan få, og beregner herefter, hvad du kan få udbetalt i boligstøtte og/eller særlig støtte.   

 

Det er kun personer, der modtager særlig støtte eller boligstøtte samtidig med kontanthjælp, integrationsydelse eller uddannelseshjælp, som kontanthjælpsloftet får betydning for.

Kontanthjælpsloftet betyder, at du får en større fordel ved at arbejde- selv få timer om uge. Når du arbejder, er det kun en del af lønnen, der bliver fratrukket i din kontant- uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse. Samtidig får du lov til at beholde mere af din særlige støtte eller boligstøtte. 

Det vil sige, at jo mere du arbejder, jo mere kan du også få udbetalt i boligstøtte eller særlig støtte, inden du når grænsen for loftet. 

Samlevende er omfattet af de samme lofter som gifte. Kommunen afgør, om du skal betragtes som samlevende.

Du betragtes som samlevende, når du har fælles husførelse og lever i et ægteskabslignende forhold med en anden person, som det er muligt at indgå ægteskab med. Lignende regler om samlevende anvendes også i forbindelse med folke- og førtidspension, og hvis du modtager børnetilskud.