Kvalitetsstandarder i Center for Voksne og velfærd

Her finder du kvalitetsstandarder for Center for Voksne og Velfærd

Kvalitetsstandarderne er en samlet oversigt over de mest relevante hjælpemidler/ydelser, som Ishøj Kommune kan tilbyde dig.

Kvalitetsstandarderne indeholder bl.a. en beskrivelse af indsatsens indhold, formål og visitationskriterier.

Kvalitetsstandarden for aflastning af pårørende indeholder en generel information til dig om den hjælp, du kan forvente at få, hvis du bliver tildelt aflastning af pårørende.

Her kan du læse mere om kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandarden for aktivitets- og samværstilbud indeholder en generel information til dig om den hjælp, du kan forvente at få, hvis du bliver tildelt ret til aktivitets- og samværstilbud.

Her kan du læse mere om kvalitetsstandarden for SEL § 104 aktivitets- og samværstilbud.

Ishøj Kommunes kvalitetsstandard for alkohol- og rusmiddelbehandling beskriver det serviceniveau, kommunalbestyrelsen har vedtaget, og som du kan forvente at modtage, hvis du henvender dig med et ønske om behandling.

I kvalitetsstandarden kan du orientere dig om, hvilke muligheder og rettigheder du har, hvis du oplever et behov for rådgivning eller behandling, samt hvilke konkrete ydelser du tilbydes som borger i Ishøj Kommune. 

Her kan se kvalitetsstandarden for alkohol- og rusmiddelbehandling.

Her kan du se en hurtig-guide til kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandarden for behandlingstilbud indeholder en generel information til dig om den hjælp, du kan forvente at få, hvis du bliver tildelt ret til behandlingstilbud.

Her kan du læse mere om kvalitetsstandard for SEL § 102 behandlingstilbud.

Kvalitetsstandarden for behandling af brug af rusmidler indeholder en generel information til dig om den hjælp, du kan forvente at få, hvis du bliver tildelt ret til behandling af brug af rusmidler.

Her kan du læse mere om kvalitetsstand for Serviceloven §§ 101 og 101a & Sundhedsloven §§ 141 og 142 behandling af brug af rusmidler

Kvalitetsstandarden for beskyttet beskæftigelse indeholder en generel information til dig om den hjælp, du kan forvente at få, hvis du bliver tildelt ret til beskyttet beskæftigelse.

Her kan du læse mere om kvalitetsstandarden for SEL § 103 beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandarden for boligindretning er en generel information til dig om den hjælp, du kan forvente at få, hvis du får behov for hjælp til boligindretning.

Her kan du læse mere om kvalitetsstandarden for SEL § 116 boligindretning.

Du kan læse Ishøj Kommunes kvalitetsstandard for for BPA (borgerstyret personlig assistance) § 96 ved at trykke her

Kvalitetsstandarden indeholder en generel information til dig om det serviceniveau, du kan forvente at få, hvis du tager på ferie imens du bor på et botilbud

Her kan du læse mere om kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandarden for forebyggende hjemmebesøg indeholder en generel information til dig om den samatale, du vil blive tilbudt.

Her kan du læse mere om kvalitetsstandarden

Kvalitetsstandarden for genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og kropsbårne hjælpemidler er en generel information til dig om den hjælp, du kan forvente at få, hvis du får behov for et hjælpemiddel eller et forbrugsgode.

Her kan du læse mere om kvalitetsstandard for SEL §§ 112 og 113 genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og kropsbårne hjælpemidler.

 

Kvalitetsstandarden for handicapbiler indeholder en generel information til dig om den hjælp, du kan forvente at få, hvis du bliver tildelt ret til handicapbiler. 

Her kan du læse mere om kvalitetsstandard for SEL § 114 handicapbiler.

Kvalitetsstandarden for havehjælp indeholder en generel information til dig om den hjælp, du kan forvente at få, hvis du bliver tildelt havehjælp.

Du kan læse mere om havehjælp på dette link

Du kan læse Ishøj Kommunes kvalitetsstandard for Hverdagsrehabilitering ved at trykke her

Kvalitetsstandarden for individuel befordring med transportmidler er en generel information til dig om den hjælp, du kan forvente at få, hvis du får ret til individuel befordring med transportmidler. 

Her kan du læse mere om kvalitetsstandard for SEL § 117 individuel befordring med transportmidler

Kvalitetsstandarden for kontaktperson til døvblinde indeholder en generel information til dig om den hjælp, du kan forvente at få, hvis du bliver tildelt ret til kontaktperson til døvblinde.

Her kan du læse mere om kvalitetsstandard for SEL § 98 kontaktperson til døvblinde

Kvalitetsstandarden for ledsagerordning indeholder en generel information til dig om den hjælp, du kan forvente at få, hvis du bliver tildelt ret til ledsagordning .

Her kan du læse mere om kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandarden for længerevarende botilbud indeholder en generel information til dig om den hjælp, du kan forvente at få, hvis du bliver tildelt plads på et længerevarende botilbud.

Her kan du læse mere om kvalitetsstandard for SEL § 108 længerevarende botilbud.

Kvalitetsstandarden for merudgiftsydelse indeholder en generel information til dig om den hjælp, du kan forvente at få, hvis du bliver tildelt ret til merudgiftsydelse.

Her kan du læse mere om kvalitetsstandard for SEL § 100 dækning af nødvendige merudgifter.

Kvalitetsstandarden for midlertidigt botilbud indeholder en generel information til dig om den hjælp, du kan forvente at få, hvis du bliver tildelt midlertidigt botilbud.

Her kan du læse mere om kvalitetsstandard for SEL § 107 midlertidigt botilbud.

Kvalitetsstandard på vej. 

Du kan se Ishøj Kommunes kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje ved at trykke her

Kvalitetsstandarden for pasning af nærtstående i hjemmet indeholder en generel information til dig om den hjælp, du kan forvente at få, hvis du bliver tildelt ret til pasning af nærtstående i hjemmet.

Du kan læse mere om kvalitetsstandard for SEL § 118 pasning af nærtstående i hjemmet

Kvalitetsstandarden for pejlesystemer (demens) indeholder en generel information til dig om den hjælp, du kan forvente at få, hvis du har behov for mere tryghed i hverdagen ift. at orientere dig i dit nærområde.

Du kan læse mere om GPS-tracker på dette link

Du kan læse Ishøj kommunes kvalitetsstandard for personlig pleje her

Du kan læse Ishøj kommunes kvalitetsstandard for praktisk hjælp her

Du kan læse Ishøj Kommunes kvalitetsstandart for for plejevederlag ved pasning af døende samt hjælp til sygeplejeartikler mv ved at trykke her

Kvalitetsstandarden for selvudpeget hjælper indeholder en generel information til dig om den hjælp, du kan forvente at få, hvis du bliver tildelt ret til selv at udpege din hjælper.

Her kan du læse mere om kvalitetsstandard for SEL § 94 selvudpeget hjælper.

Kvalitetsstandarderne for socialpædagogisk støtte indeholder generel information til dig om den hjælp, du kan forvente at få, hvis du bliver tildelt et af de tre socialpædagogiske støttetilbud:

Her kan du læse om kvalitetsstandard for SEL § 82a Tidlig forebyggende gruppebaseret støtteforløb.

Her kan du læse om Kvalitetsstandard for SEL § 82b Tidsbegrænset socialpædagogisk individuel støtte (op til 6 måneder).

Her kan du læse om kvalitetsstandard for SEL § 85 Socialpædagogisk individuel støtte.

Kvalitetsstandarden for snerydning indeholder en generel information til dig om den hjælp, du kan forvente at få, hvis du bliver tildelt snerydning

Du kan læse mere om snerydning på dette link

Kvalitetsstandarden for tilbud til mennesker i hjemløshed indeholder en generel information til dig om den hjælp, du kan forvente at få, hvis du bliver tildelt tilbud til mennesker i hjemløshed.

Her kan du læse mere om kvalitetsstandard for SEL § 100 tilbud til mennesker i hjemløshed