Kvalitetsstandarder i Center for Voksne og velfærd

Her finder du kvalitetsstandarder for Center for Voksne og Velfærd

Kvalitetsstandarderne er en samlet oversigt over de mest relevante hjælpemidler/ydelser, som Ishøj Kommune kan tilbyde dig.

Kvalitetsstandarderne indeholder bl.a. en beskrivelse af indsatsens indhold, formål og visitationskriterier.

Kvalitetsstandarderne for hjælpemidler indeholder en generel information til dig om den hjælp, du kan forvente at få, hvis du får behov for et hjælpemiddel. 

Kvalitetsstandard for tekniske hjælpemidler

Kvalitetsstandard for kropsbårne hjælpemidler

Kvalitetsstandarderne for socialpædagogisk støtte indeholder generel information til dig om det serviceniveau Social – og Sundhedsudvalget har fastlagt og dermed hvilken hjælp, du kan forvente at få, hvis du får tildelt et af de tre socialpædagogiske støttetilbud:

Tidlig forebyggende gruppebaseret støtteforløb (SEL § 82a) – se kvalitetsstandard

Tidsbegrænset socialpædagogisk individuel støtte, op til 6 måneder (SEL § 82b) – se kvalitetsstandard

Socialpædagogisk individuel støtte (SEL § 85) – se kvalitetsstandard

Kvalitetsstandarden for ledsagerordning indeholder en generel information til dig om den hjælp, du kan forvente at få, hvis du bliver tildelt ret til ledsagordning .

Her kan du læse mere om kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandarden for merudgiftsydelse indeholder en generel information til dig om den hjælp, du kan forvente at få, hvis du bliver tildelt ret til merudgiftsydelse.

Her kan du læse mere om kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandarden for beskyttet beskæftigelse indeholder en generel information til dig om den hjælp, du kan forvente at få, hvis du bliver tildelt ret til beskyttet beskæftigelse.

Her kan du læse mere om kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandarden for forebyggende hjemmebesøg indeholder en generel information til dig om den samatale, du vil blive tilbudt.

Her kan du læse mere om kvalitetsstandarden

Kvalitetsstandarden for selvudpeget hjælper indeholder en generel information til dig om den hjælp, du kan forvente at få, hvis du bliver tildelt ret til selv at udpege din hjælper.

Her kan du læse mere om kvalitetsstandarden.

Du kan læse Ishøj Kommunes kvalitetsstandart for for BPA (borgerstyret personlig assistance) § 96 ved at trykke her

Kvalitetsstandarden for aktivitets- og samværstilbud indeholder en generel information til dig om den hjælp, du kan forvente at få, hvis du bliver tildelt ret til aktivitets- og samværstilbud.

Her kan du læse mere om kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandarden for midlertidigt botilbud indeholder en generel information til dig om den hjælp, du kan forvente at få, hvis du bliver tildelt midlertidigt botilbud.

Her kan du læse mere om kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandarden for aflastning af pårørende indeholder en generel information til dig om den hjælp, du kan forvente at få, hvis du bliver tildelt aflastning af pårørende.

Her kan du læse mere om kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandarden for længerevarende botilbud indeholder en generel information til dig om den hjælp, du kan forvente at få, hvis du bliver tildelt plads på et længerevarende botilbud.

Her kan du læse mere om kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandarden indeholder en generel information til dig om det serviceniveau, du kan forvente at få, hvis du tager på ferie imens du bor på et botilbud

Her kan du læse mere om kvalitetsstandarden.

Ishøj Kommunes kvalitetsstandard for alkohol- og rusmiddelbehandling beskriver det serviceniveau, kommunalbestyrelsen har vedtaget, og som du kan forvente at modtage, hvis du henvender dig med et ønske om behandling.

I kvalitetsstandarden kan du orientere dig om, hvilke muligheder og rettigheder du har, hvis du oplever et behov for rådgivning eller behandling, samt hvilke konkrete ydelser du tilbydes som borger i Ishøj Kommune. 

Her kan se kvalitetsstandarden for alkohol- og rusmiddelbehandling.

Her kan du se en hurtig-guide til kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandarden for snerydning indeholder en generel information til dig om den hjælp, du kan forvente at få, hvis du bliver tildelt snerydning

Du kan læse mere om snerydning på dette link

Kvalitetsstandarden for havehjælp indeholder en generel information til dig om den hjælp, du kan forvente at få, hvis du bliver tildelt havehjælp.

Du kan læse mere om havehjælp på dette link

Kvalitetsstandarden for pejlesystemer (demens) indeholder en generel information til dig om den hjælp, du kan forvente at få, hvis du har behov for mere tryghed i hverdagen ift. at orientere dig i dit nærområde.

Du kan læse mere om GPS-tracker på dette link

Du kan læse Ishøj Kommunes kvalitetsstandart for Hverdagsrehabilitering ved at trykke her

Du kan se Ishøj Kommunes kvalitetsstandart for Omsorgstandpleje ved at trykke her

Du kan læse Ishøj Kommunes kvalitetsstandart for pasning af nærtstående i hjemmet ved at trykke her

Du kan læge Ishøj kommunes kvalitetsstandard for personlig pleje her

Du kan læge Ishøj kommunes kvalitetsstandard for praktisk hjælp her