Velfærdsteknologi i Ishøj Kommune

Ishøj Kommune arbejder med teknologier, der kan øge livskvaliteten for borgerne og forbedre arbejdsmiljøet for medarbejderne

Velfærdsteknologi kan øge livskvaliteten for borgere ved, at borgere bliver helt eller delvis selvhjulpne ved hjælp af teknologi.

Eksempler herpå er robotstøvsugere, sansestimulerende bamser og virtuelle videomøder, som muliggør, at borgere kan blive uafhængige af hjælp.

Velfærdsteknologi i Ishøj Kommune er især rettet mod personer der modtager sundheds- eller velfærdsydelser.

Det er typisk den ældre generation af personer, personer med kroniske eller psykiske sygdomme, personer med handicap eller personer der midlertidigt er i berøring med kommunale støtte i forbindelse med genoptræning.

Forbedret arbejdsmiljø

Velfærdsteknologi kan også forbedre arbejdsmiljøet for medarbejderne og medvirke til smartere og mere hensigtsmæssige arbejdsgange.

Et eksempel herpå er elektroniske hygiejnestole, som forbedrer det ergonomiske arbejdsmiljø samt muliggør tidsbesparelser.

Et andet eksempel er telemedicinske løsninger, hvor borgeres sygdom kan følges på afstand og herved frigøres tid beregnet til kørsel for både borger og personale.